Pregled drugog modula Akademije ravnopravnosti 2018

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije ravnopravnosti, su imali za cilj stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za udruženo djelovanje zastupnica_ka, liderki_a političkih stranaka i organizacija civilnog društva u BiH. Četvrta generacija Akademije ravnopravnosti namijenjena je vijećnicama i vijećnicima opštinskih/gradskih vijeća opština/gradova u BiH, načelnicama i načelnicima, savjetnicima i savjetnicama načelnica i načelnika opština u BiH te članovima i članicama organa političkih stranaka koji_e su zainteresovani_e da jačaju sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja će unaprijediti ravnopravnost spolova te položaj deprivilegovanih grupa u našem društvu. Ko su učesnici_e četrvte generacije Akademije ravnopravnosti saznajte ovdje. Akademija ravnopravnosti 2018 ima četiri modula, počela je u maju, a trajat će do novembra 2018. godine.

Prvi modul Akademije ravnopravnosti 2018, pod nazivom Politike ravnopravnosti spolova, održan je u Sarajevu u periodu od 18-20. maja 2018. Više o prvom modulu Akademije ravnopravnosti saznajte ovdje. Drugi modul Akademije ravnopravnosti pod nazivom Feminizam za sve je održan u periodu od 22-24. juna 2018. na Jahorini. Svaki od četiri modula četvrte generacije Akademije ravnopravnosti, pa tako i ovaj, traje tri dana, a sastoji se od predavanja, radionica i diskusija.

Na drugom modulu Akademije ravnopravnosti 2018 se raspravljalo o sljedećim pitanjima:

Šta je feminizam i zašto nam je važan i danas?

– Patrijarhalni modeli: žena majka kraljica

– Kako feminističke principe pretočiti u konkretne javne politike na lokalnom nivou?

– Ljudska prava LGBTI osoba

U okviru drugog modula Akademije ravnopravnosti održan je prvi trening gender analize, od ukupno tri koja će se održati tokom ovogodišnje Akademije ravnopravnosti, kao i živa biblioteka u okviru koje su učesnici_e imali_e priliku razgovarati sa lezbejkom, gej muškarcem, biseksualnom ženom i transrodnim muškarcem.

Predavačice na ovom modulu su bile stručnjakinje za ravnopravnost spolova i ljudska prava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, a one su: Jasmina Čaušević, magistrica Rodnih studija i koordinatorica programa Prava žena Sarajevskog otvorenog centra; Karolina Leaković, SDP Hrvatska, Sonja Lokar, stručnjakinja za ravnopravnost spolova iz Slovenije, Vladana Vasić, pravnica i rukovoditeljica zagovaranja Sarajevskog otvorenog centra, dok je radionicu gender analize vodila Dženita Hrelja Hasečić. Ovaj modul Akademije ravnopravnosti je moderirala novinarka Duška Jurišić.

Akademija ravnopravnosti ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja_ica odluka i predstavnika_ca organizacija civilnog društva u BiH.

Program drugog modula Akademije ravnopravnosti 2018 je dostupan na ovom linku.