Search Results for rozi zvještaj

Stanje LGBT ljudskih prava u BiH u 2011. godini – Rozi izvještaj

1. Lejla Huremović, Masha Durkalić, Damir Banović, Emina Bošnjak (priredili_e, 2012) Stanje LGBT ljudskih prava u BiH u 2011. godini – Rozi izvještaj. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Stanje LGBT ljudskih prava u BiH u 2011. godini – Rozi izvještaj

INFOGRAFIKA Rozog izvještaja: Nedostaju smjernice koje bi spriječile medicinsku normalizaciju spola

Bosna i Hercegovina je i dalje jedna od rijetkih zemalja u Evropi koja je eksplicitno zaštitila interspolne osobe zabranom diskriminacije na osnovu spolnih karakteristika. Međutim, još uvijek nisu uspostavljene jasne medicinske smjernice i procedure o tome kako treba postupati u različitim slučajevima interspolnosti, koje bi važile za sve medicinske ustanove u BiH i spriječile tzv. … Continued

INFOGRAFIKA Rozog izvještaja: Psihičko i fizičko nasilje, diskriminacija pri zapošljavanju i odbacivanje društva razlozi azila LGBTI osoba

Iako je prema propisima mnogih EU država Bosna i Hercegovina označena kao sigurna treća država porijekla, LGBTI osobe iz BiH se i dalje odlučuju na odlazak iz BiH i traženje zaštite od progona zbog svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta u države EU i Sjeverne Amerike. LGBTI osobe iz BiH na traženje azila odlučuju se … Continued

INFOGRAFIKA Rozog izvještaja: Nastavlja se trend ograničavanja slobode okupljanja LGBTI osoba

Pravo na slobodu okupljanja u Bosni i Hercegovini regulisano je nizom zakona i podzakonskih akata. Nažalost, trenutni zakonski okvir je neharmoniziran i nudi različite definicije i tumačenja osnovnih pojmova kao što su: pojam javnog okupljanja, vrste javnog okupljanja, prostor predviđen za javno okupljanje, sadržaj prijave i izdavanje dozvola za javno okupljanje, obveze organizatora i obveze … Continued