INFOGRAFIKA Rozog izvještaja: Nedostaju smjernice koje bi spriječile medicinsku normalizaciju spola

Bosna i Hercegovina je i dalje jedna od rijetkih zemalja u Evropi koja je eksplicitno zaštitila interspolne osobe zabranom diskriminacije na osnovu spolnih karakteristika. Međutim, još uvijek nisu uspostavljene jasne medicinske smjernice i procedure o tome kako treba postupati u različitim slučajevima interspolnosti, koje bi važile za sve medicinske ustanove u BiH i spriječile tzv. medicinsku normalizaciju spola, odnosno medicinske i hirurške tretmane odmah po rođenju, bez obzira na to što zdravlje djeteta nije ugroženo.

U našem Rozom izvještaju o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u 2019. godini u BiH bavili_e smo se temom ljudskih prava interspolnih osoba, a njen infografički prikaz pogledajte OVDJE.

Online izdanje Rozog izvještaja dostupno je na linku.