Objavljen „Rozi izvještaj“ za 2012. godinu

Naslovna rozi izvjestaj 2012U ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra, objavljen je drugi Rozi izvještaj, godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT (lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih) osoba, autorica Marinhe Barreiro, Vladane Vasić i autora Saše Gavrića. Ovaj izvještaj je objavljen uz podršku Matra programa Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske. Pored B/H/S jezične verzije ovog izvještaja, objavljen je i prevod na engleski jezik – Pink Report. Annual Report on the Human Rights Situation of LGBT Persons in BiH in 2012.

Rozi izvještaj za 2012. godinu daje pregled stanja kroz oblasti javnog života u kojima je uočeno kršenje ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: zločin iz mržnje, govor mržnje, sloboda udruživanja, izražavanja i okupljanja, diskriminaciju, izvještavanje medija o LGBT osobama i temama, obrazovanje. Dodatak ovogodišnjem Rozom izvještaju jesu postignuća Sarajevskog otvorenog centra u 2012. godini ostvarena kroz zagovaranje za prava LGBT osoba, promociju prava LGBT osoba u kulturi i medijima te podršku LGBT osobama.

Obzirom da LGBT teme postaju sve vidljivije u BiH, kako kroz medije, koji još uvijek izvještavaju na senzacionalistički način u cilju privlačenja čitatelja_ki/gledatelja_ki, tako i kroz aktivizam i rad organizacija koje se bave LGBT pravima, govor mržnje i zločini počinjeni iz mržnje prema LGBT osobama su postali evidentniji u prethodnoj, 2012. godini. Porast vidljivosti LGBT aktivizma u 2012. godini propraćen je ozbiljnim i prijetećim govorom mržnje na web portalima. U svim slučajevima koji su predstavljeni u ovom izvještaju, odgovora vlasti ili nije bilo ili je njihov odgovor bio neadekvatan, a u nekim slučajevima, osobe koje su počinile incidente bile su državni službenici. Vlasti konstantno i dosljedno ne uspijevaju, ili odbijaju, da osude govor mržnje i netoleranciju prema LGBT osobama, odnosno da sankcionišu počinitelje_ice, što dovodi do toga da LGBT osobe nemaju povjerenja u državne institucije. Ovaj nedostatak povjerenja kod LGBT osoba rezultira neprijavljivanjem ozbiljnijih incidenata i slučajeva poput diskriminacije i zločina počinjenih iz mržnje.

Prvi korak ka boljem prepoznavanju i zaštiti ljudskih prava LGBT osoba je harmonizacija postojeće legislative sa Zakonom o zabrani diskriminacije u BiH, koja se trebala izvršiti do 2010. godine, ali ni do danas nije. Pored ove preporuke, godišnji izvještaj kao dvije prioritetne mjere za akciju preporučuje uvođenje zločina iz mržnje kao zasebnog krivičnog djela u Krivični Zakon Federacije BiH, te uspostavljanja jednakih procedura na svim nivoima vlasti za izmjene ličnih dokumenata i matičnih brojeva transeksualnih osoba koje su ušle u proceduru prilagodbe spola.

Oba izvještaja su dostupna za download na našoj web stranici, a ukoliko želite štampani primjerak, javite se na mail [email protected].