Opština Centar pristupa izradi lokalnog Gender akcionog plana

12227819_842600485860225_7739273657454231032_nRavnopravnost spolova predstavlja jedan od stubova demokratije i demokratskog uređenja svake države, te se kao takva se mora uključiti i zagovarti na svim nivoima vlasti. Vodeći se tom idejom, Sarajevski otvoreni centar i Žene ženama uputile su već prije ljeta inicijativu prema Opštini Centar Sarajevo, jedinici lokalne samouprave u kojoj naše dvije organizacije imaju sjedište, da se pristupi izradi lokalnog Gender akcionog plana. U oktobru naše dvije organizacije su imale prvi sastanak sa komisijom za ljudska prava i ravnopravnost spolova Opštinskog vijeća Opštine Centar kada smo članicama i članovima komisije još jednom predstavili našu inicijativu.

Na jučerašnjoj sjednici (četvrtak, 19. novembar 2015) komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova informisala nas je da je odlučeno da će se pristupiti izradi lokalne politike za ravnopravnost spolova. Izrada lokalnog Gender akcionog plana će se realizovati od januara 2016. Sarajevski otvoreni centar i Žene ženama će biti sastavni dio radne grupe te će tako aktivno doprinijeti izradi ove lokalne politike.