Oznaka: javne politike

SOC doprinio SDP-ovom Planu za mlade

Socijaldemokratska partija BiH, u septembru 2017, u okviru kampanje Socijaldemokratske partije BiH „Ostajemo ovdje“, pristupila je izradi Plana za mlade – javne politike Foruma mladih SDP-a BiH, s ciljem da u periodu od 2018. do 2022. godine napravi uvjete koji bi mlade ljude zadržali u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi put da mladi neke političke partije u Bosni i Hercegovini izlaze sa svojim planom kao dijelom Izbornog programa za Izbore 2018. godine, a koji sadrži opipljive, potrebne i izvodive promjene neophodne za ostanak mladih i dostojanstven život u BiH.

Javne politike za ravnopravnost LGBTI osoba u BiH

23.05. u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci je održana konferencija pod imenom Javne politike za ravnopravnost LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, konferenciju su organizovali Gender Centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Sarajevski otvoreni centar uz podršku Agencije za ravnopravnost polova i Gender centra Federacije BiH.