Inicijativa za izradu lokalnog Gender akcionog plana Općine Centar

kkSarajevski otvoreni centar i Udruženje Žene ženama iz Sarajeva, uputile su danas dopis načelniku Općine Centar Dževadu Bećireviću dopis u kojem ga pozivaju na sastanak sa inicijatiom za izradu lokalnog Gender akcionog plana (LGAP-a) ove općine.

Državni Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine, za period 2013-2017. godine, sadrži tri strateška cilja u okviru kojih su definisane tri prioritetne oblasti djelovanja: Izrada, sporovđenje i praćenje mjera za unapređenje ravnopravnosti spolova u institucijama vlasti, po prioritetnim oblastima; Izgradnja i jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova; Uspostavljanje i jačanje saradnje i partnerstava.Bosna i Hercegovina ima Gender akcioni plan za period 2013-2017. godine. Navedeni dokument sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. Ovaj dokument je bitan jer daje smjernice za izradu godišnjih operativnih planova na entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou, ali i zbog toga što prati prioritete svih nivoa organizacije vlasti u Bosni i Hercegovini.

Gender akcionim planom je također predviđena izrada Gender akcionih planova plana na lokalnom nivou, ali veoma mali broj općina/gradova u BiH ga ima, samo njih četrnaest. Jedina općina u Sarajevu koja ima lokalni Gender akcioni plan je Općina Novi Grad, za period od 2011-2015. godine.

Općina Centar prilikom imenovanja stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća i radnih tijela koje imenuje Općinski načelnik/ca vodi računa o zastupljenosti oba spola u istim, te da se primijenjuju odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova. Također, postoji i Komisija za zaštitu ljudskih prava i ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Centar Sarajevo, koja funkcionira kao stalno radno tijelo, a čije postojanje i osnivanje je predviđeno članom 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća .

Ono što je također uočeno kroz istraživanje o ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou u gradovima/opštinama/općinama u cijeloj Bosni i Hercegovini, koje Sarajevski otvoreni centar provodi sa Fondacijom Cure iz Sarajeva, jeste da Općina Centar nema Gender akcioni plan na lokalnom nivou.

Postojanje LGAP-a u ovoj općini je jako bitno da bi se na što bolji, praktičniji i prilagođeniji način riješila najbitnija pitanja koja se tiču rodne ravnopravnosti, te brojnih problema i poteškoća s kojima se susreću žene na lokalnom nivou u pomenutoj općini. Sarajevski otvoreni centar i Udruženje Žene ženama su prepoznali značaj ove situacije i voljni su da svojim znanjem i iskustvom u radu na sličnim pitanjima pomognu Općini Centar u izradi Gender akcionog plana.

Ove dvije organizacije civilnog društva se nadaju da će Općina Centar i njen načelnik prepoznati važnost postojanja Gender akcionog plana na lokalnom nivou, da bi se na najbolji mogući način nastavilo pozitivno djelovanje iste u oblasti ravnopravnosti spolova.

Dopis možete preuzeti ovdje.

Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo
Udruženje Žene ženama, Sarajevo