Narandžasti izvještaj 2016: Trgovina ljudima

KORICE_bos.BiH je polazišna, odredišna i tranzitna zemlja za žene, djecu i muškarce žrtve trgovine ljudima. Ono što pogoduje izvršenju krivičnih djela koja se odnose na trgovinu ljudima je loša ekonomsko-socijalna situacija kao i sveprisutna korupcija u policijskim strukturama, kako se navodi u Izvještaju o trgovini ljudima u 2015. godini Sjedinjenih Američkih Država.[1]

Kada govorimo o normativnoj djelatnosti, koja je prva pretpostavka za adekvatno sprječavanje i kažnjavanje krivičnih djela trgovine ljudima, možemo konstatovati da Krivični zakon FBiH nije usklađen sa Krivičnim zakonom BiH. U nedostatku adekvatne regulacije u FBiH, Federalno tužilaštvo i dalje krivično goni osobe osumnjičene za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja prema odredbama člana 210. „Navođenje na prostituciju“ KZ FBiH. Upravo prema odredbama entitetskih zakona policija može tretirati maloljetne osobe dobi od 14 i više godina kao maloljetnike_ce koji_e se bave prostitucijom, a ne kao žrtve silovanja ili trgovine ljudima.

Kako se navodi u pomenutom Izvještaju o trgovini ljudima u 2015. godini, nadležni organi su radi pružanja pomoći uputili 14 žrtava u tri sigurne kuće koje vode NVO i jednu žrtvu u dom za djecu bez roditeljskog staranja. Centri za socijalni rad su pružili pomoć 21 žrtvi, dok 13 žrtava nije primilo nikakav vid pomoći zato što pomoć nisu ni tražile. Odluke o pružanju pomoći djeci žrtvama trgovine donose skrbnici_e ili službenici_e centara za socijalni rad, zavisno o okolnostima. Domaće žrtve ne moraju ostati u sigurnoj kući da bi primale pomoć nrophodnu za njihovu reintegraciju. U skloništa su bile smještene većinom žene, ali i muškarci žrtve trgovine ljudma. Žrtvama nije dozvoljeno da napuštaju skloništa bez pratnje.

Pozitivan pomak koji se desio odnosi se na usvajanje Akcionog plana suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za period od 2016. do 2019. Godine. Akcioni plan je usvojen od strane Vijeća ministara BiH 30. decembra 2015. godine. Plan je strateški usmjeren na unapređenje sistema podrške za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, na efikasno krivično gonjenje počinitelja krivičnog djela trgovine ljudima i povezanih djela, na prevenciju trgovine ljudima smanjenjem rizika, na efikasnu zaštitu i pomoć žrtvama trgovine ljudima te na jačanje partnerstva i saradnje između aktera uključenih u suprotstavljanje trgovini ljudima, u čiju realizaciju su uključeni nadležni organi na državnom, entitetskim, kantonalnim i nivou Brčko distrikta.[2] Važno je naglasiti da je ovaj plan usklađen sa domaćim i međunarodnim standardima za ravnopravnost polova.

Kako se navodi u Akcionom planu, žene i djevojke iz Bosne i Hercegovine su u zemlji žrtve seksualnog iskorištavanja u privatnim stanovima, motelima i na benzinskim pumpama. Porodice i lokalne organizovane kriminalne grupe podvrgavaju dječake i djevojčice romske pripadnosti prisilnom prosjačenju i služenju u domaćinstvu u prisilno sklopljenim brakovima. Žene i djevojke iz evropskih zemalja žrtve su seksualne trgovine unutar zemlje. Žene, muškarci i djeca iz Bosne i Hercegovine su žrtve trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada u građevinarstvu i drugim sektorima u zemljama širom Evrope, između ostalog, u Azerbejdžanu, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Austriji.

Smjernice za djelovanje

  • Uskladiti Krivični zakon FBiH s Krivičnim zakonom BiH i Protokolom o trgovini ljudima iz 2000. godine, kako bi svi oblici trgovine ljudima bili eksplicitno propisani te kako bi se obezbijedila adekvatna krivična gonjenja s odgovarajućim kaznama;
  • intenzivno raditi na sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za period od 2016. do 2019. godine.

Cjelokupni godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena za 2016. godinu dostupan je na ovom linku.

[1] Izvještaj SAD-a o trgovini ljudima za 2015. godinu: Trafficking in Persons Report. Dostupan na: http://photos.state.gov/libraries/sarajevo/30982/pdfs/2015-tip-eng.pdf;

[2] Vijeće ministara BiH: Akcioni plan suprostavljanja trgovini ljudima 2016-2019. Dostupno na: http://msb.gov.ba/PDF/Nacrt_Akcionog_plana_TLJ2016-2019-210.pdf