Oznaka: Orange Report

Narandžasti izvještaj 2016: Trgovina ljudima

BiH je polazišna, odredišna i tranzitna zemlja za žene, djecu i muškarce žrtve trgovine ljudima. Ono što pogoduje izvršenju krivičnih djela koja se odnose na trgovinu ljudima je loša ekonomsko-socijalna situacija kao i sveprisutna korupcija u policijskim strukturama, kako se navodi u Izvještaju o trgovini ljudima u 2015. godini Sjedinjenih Američkih Država.[1] Kada govorimo o … Continued

Narandžasti izvještaj: Zdravstvena zaštita

Ustav Bosne i Hercegovine iz 1995. godine, Rezolucija o politici zdravlja za sve građane_ke Bosne i Hercegovine[1] i Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini nalažu mjere i pružaju smjernice za organizovanje zdravstvenog sistema koji će svim građanima_kama omogućiti adekvatnu pomoć i zaštitu, u cilju postizanja zdravijeg i kvalitetnijeg života bez diskriminacije. Prema definiciji … Continued