Veliki iskorak u zaštiti ljudskih prava LGBTI osoba: Pet novih kontakt osoba u pet kantonalnih tužilaštava za zaprimanje prijava nasilja nad LGBTI osobama

U svim kantonalnim tužilaštvima, LGBTI osobama sada su na raspolaganju tužitelji – kontakt osobe kojima se mogu direktno obratiti u slučajevima prijavljivanja nasilja koje trpe zbog svoje seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

Ovaj veliki uspjeh za Sarajevski otvoreni centar rezultat je dugogodišnjeg direktnog rada sa tužiocima i tužiteljicama. Pet novih kontakt tužitelja_ica imenovano je nakon dvodnevne edukacije koja je provedena u mjesecu oktobru/listopadu 2022. godine na temu ljudskih prava LGBTI osoba za tužitelje_ice pet kantonalnih tužilaštava: Unsko-sanskog kantona, Posavskog kantona, Kantona 10, Srednjobosankog i Sarajevskog kantona. Poseban akcenat bio je na krivičnim djelima počinjenim iz mržnje i diskriminaciji prema LGBTI osobama.

Jedan od fokusa rada Sarajevskog otvorenog centra već nekoliko godina je upravo educiranje i senzibilizacija policijskih službenika_ca, tužitelja_ica, sudija_tkinja i adovakata_ica o ljudskim pravima LGTBI osoba, te građenje i podizanje nivoa povjerenja LGBTI osoba u policiju i pravosuđe. Od 2013. godine kontinuirano radimo na edukaciji predstavnika_ca cijelog lanca kaznenog progona jer će povećanje znanja pravnih stručnjaka_inja dovesti i do povećanja učinkovitosti postojećeg pravnog mehanizma za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba, ali i pripadnika_ca drugih manjinskih skupina.

U periodu od 2018. do 2022. godine ostvarena je direktna saradnja sa svim kantonalnim tužilaštvima na području Federacije BiH.

Spremnost tužilaštava da tužitelje_ice senzibilizira i dodatno educira za rad s ovom marginaliziranom grupom primjer je proaktivnosti i spremnosti na konstantno unapređenje i profesionalizaciju svog rada, koju bi pravosudne institucije trebale njegovati. Ovakav pristup doprinosi izgradnji institucionalnog razumijevanja i mehanizama za zaštitu prava LGBTI osoba i direktno odgovara na mapirane i stvarne potrebe LGBTI osoba.

Institucionalizacija ove saradnje imenovanjem kontakt osoba, tačnije tužitelja_ica za krivična djela počinjena iz mržnje prema LGBTI osobama u kantonalnim tužilaštvima mehanizam je koji će sigurno dovesti do povećanja broja prijavljenih i procesuiranih slučajeva ovakvih krivičnih djela i u konačnici vratiti povjerenje LGBTI osoba u pravosudne institucije.

Sarajevski otvoreni centar je 2021. godine dokumentovao 14 slučajeva krivičnih djela i incidenata motivisanih predrasudama na osnovu SORI-ja. Od 14 slučajeva dokumentovanih od januara do decembra 2021. godine sedam se odvilo na javnom mjestu i/ili u online sferi, a jedan se odnosio na nasilje u porodici.