Oznaka: kantonalna tužilaštva

Veliki iskorak u zaštiti ljudskih prava LGBTI osoba: Pet novih kontakt osoba u pet kantonalnih tužilaštava za zaprimanje prijava nasilja nad LGBTI osobama

U svim kantonalnim tužilaštvima, LGBTI osobama sada su na raspolaganju tužitelji – kontakt osobe kojima se mogu direktno obratiti u slučajevima prijavljivanja nasilja koje trpe zbog svoje seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta. Ovaj veliki uspjeh za Sarajevski otvoreni centar rezultat je dugogodišnjeg direktnog rada sa tužiocima i tužiteljicama. Pet novih kontakt tužitelja_ica imenovano je nakon … Continued