UČESTVUJ: Veliko istraživanje o problemima i potrebama LGBTI osoba u BiH

Sarajevski otvoreni centar (SOC) provodi istraživanje o potrebama i problemima sa kojima se susreću LGBTI (lezbejke, gejevi, biseksualne, trans i interspolne*) osobe u Bosni i Hercegovini. Cilj istraživanja je identificirati stvarne probleme i procijeniti konkretne potrebe LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini kako bi se, na osnovu konkretnih podataka, moglo raditi na rješavanju tih problema kroz formulisanje prijedloga politika i mjera te konkretni rad sa LGBTI osobama i institucijama, kroz zagovaranje, edukaciju, sastanke i savjetovanja.

Osim toga, nalazi istraživanja omogućit će usporedbu sa trendovima iz 2013. godine, kada je SOC sproveo istraživanje na istu temu (rezultati istraživanja su objavljeni u izvještaju Brojevi koji ravnopravnost znače: Analiza rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u Bosni i Hercegovini).

Istraživanjem se nastoji dobiti uvid u iskustva, stavove i percepciju LGBTI osoba o nekoliko ključnih pitanja – od coming outa, podrške porodice, prijatelja i šire sredine, odnosa društva prema LGBTI identitetu, diskriminacije i nasilja koje proživljavaju LGBTI osobe, podrške institucija, psihološke dobrobiti, ekonomske situacije u kojoj žive (kao i ekonomskih konsekvenci LGBTI identiteta), parade ponosa i sl. Također, nastojat će se ispitati stavovi LGBTI osoba o njihovim društvenim potrebama, o tome šta zajednica misli o samoj zajednici, te o samom radu Sarajevskog otvorenog centra.

Pozivamo stoga LGBTI osobe iz Bosne i Hercegovine da uzmu učešće u istraživanju.

Potrebno je izdvojiti 15 minuta za ispunjavanje upitnika, kojem možete pristupiti putem ovog linka:

https://goo.gl/forms/foILru8PQyBCQgKj1.

Ispunjavanje upitnika je anonimno i dobrovoljno, a Vaše sudjelovanje nam je iznimno značajno.

*Interspolne osobe su osobe kojima spolni organi/hromosomi ili gonade ne odgovaraju tipično muškim ili tipično ženskim