Predstavljeni brojevi koji ravnopravnost znače

infosesija6Sarajevski otvoreni centar i Internews su za novinarke i novinare u Sarajevu organizovali šestu info sesiju o LGBT temama. Cilj info sesija je pružanje informacija vezanih za prava LGBT osoba, kao i upoznavanje sa korektnom terminologijom. Tema ove sesije je bila predstavljanje rezultata istraživanja problema LGBT osoba u BiH.

U toku osam sesija, novinarke i novinari će imati priliku razgovarati sa osobama iz BiH i regije koje se bave LGBT temama kroz teoriju, praksu i aktivizam. Prva info sesija je bila posvećena izvještavanju o LGBT temama i korektnoj terminologiji, a na drugoj se govorilo o Međunarodnom danu borbe protiv homofobije i transfobije, dok je treća problematizirala ne/reprezentaciju lezbejskog identiteta u medijima. Na jednoj od info sesija je predstavljeno stanje prava LGBT osoba u BiH za 2012. godinu. Također je jedna od tema bila posvećena paradama ponosa i medijskom izvještavanju o istim.

Na današnjoj, šestoj, info sesiji, Jasmina Čaušević, autorica publikacije Brojevi koji ravnopravnost znače i koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru, predstavila je rezultate potreba LGBT osoba u BiH, probleme s kojima se susreću, te njihove društvene potrebe i konkretna zalaganja Sarajevskog otvorenog centra povodom ovog. Ovim istraživanjem je obuhvaćeno 545 osoba, starosti od 54 do 15 godina, koje su odgovarale na pitanja iz različitih oblasti života – koje osobe iz njihovog okruženja znaju za njihove LGBT identitete i da li ih podržavaju, da li su i gdje doživjele diskriminaciju i nasilje, kako je društvo i pravni sistem reagovao, šta misle o Paradi ponosa i imaju li povjerenje u policiju, da li njihovo psihičko zdravlje strada zbog straha i homofobije koju trpe zbog svoje seksualnosti i/ili rodnog izražavanja, te kako se zdravstveni_e radnici_e odnose prema njima.

Na današnjoj šestoj info sesiji, kroz novinarska pitanja dotakli su se konkretni podaci koji su dobiveni u ovom istraživanju, vezani za povjerenje LGBT osoba u institucije (policiju, zdravstvo…), te za stavove LGBT osoba o državanju Parade ponosa u BiH.

Lejla Huremović, koordinatorica programa Sarajevskog otvorenog centra je još jednom podsjetila novinare_ke na konkurs Sarajevskog otvorenog Centra i Internewsa za profesionalno i etičko izvještavanje o LGBT osobama i temama u Bosni i Hercegovini na kojem mogu učestvovati novinari i novinarke štampanih, elektronskih i online medija iz Bosne i Hercegovine, čiji tekstovi i/ili prilozi afirmišu i promovišu profesionalno i etičko medijsko izvještavanje o LGBT osobama i temama u Bosni i Hercegovini i rezultiraju pomacima u praksi izvještavanja.