Oznaka: prirucnik

Od podrške do prihvatanja: Priručnik za inkluzivnu psihološku, psihoterapijsku i druge vidove sveobuhvatne podrške LGBTI osobama

Priručnik je nastao iz potreba edukacije, osnaživanja i osiguranja dodatnih resursa primarno za stručnjake_inje iz oblasti mentalnog zdravlja i socijalne zaštite, ali i LGBTI osobe i njihove obitelji. Priručnik smo podijelili na dva dijela: prvi koji daje pregled ljudskih prava i sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, i iz pravno-aktivističke perspektive nudi korake za … Continued

U Sarajevu predstavljen priručnik za medicinske i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije

Sarajevski otvoreni centar je ovog mjeseca izdao publikaciju za medicinske stručnjake_inje i zdravstvene radnike_ce o pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije, u sklopu projekta “Positive Action Programme for MSM & Transgender People” kojeg podržava ViiV Healthcare UK Ltd. Priručnik “Medicinski aspekti prilagodbe spola” su pisali_e trans aktivisti_kinje i medicinski stručnjaci_kinje iz Crne Gore, Hrvatske i BiH. Prezentacija priručnika održana je 14. septembra 2018. godine u sarajevskom hotelu Courtyard by Marriott, na kojoj su trans aktivisti Jovan Ulićević (Crna Gora) i Liam Isić (BiH), zajedno sa psihijatricom Teom Dakić (Crna Gora), koji_e su pisali_e ovaj priručnik, predstavili_e sadržaj priručnika, te ukazali_e na probleme s kojima se transrodne osobe susreću u domenu zdravstvene, a pritom i pravne zaštite.

Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT osoba za policijske djelatnike_ice.

Vladana Vasić, Edina Sprečaković (2013) Jednaka zaštita za različitost. Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT osoba za policijske djelatnike_ice. Sarajevo: Fondacija CURE, Fondacija Heinrich Boell – Ured u BiH, Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Jednaka zaštita za različitost. Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT osoba za policijske djelatnike_ice