Održana radionica o međunarnodnom zagovaranju sa naglaskom na Univerzalni periodični pregled

WP_001802U četvrtak (27.02.) u Sarajevu je sa predstavnicima Fondacije Kuća ljudskih prava iz Ženeve, održana radionica koja je imala za cilj da organizacijama civilnog društva predstavi instrumente međunarodnog zagovaranja i izvještavanje o ljudskim pravima sa naglaskom na UPR. Florian Irminger, voditelj zagovračkog programa Fondacije Kuća ljudskih prava iz Ženeve i Lana Vego, regionalna koordinatorica, predstavili su UN mehanizme zaštite ljudskih prava, pozitivne i negativne strane UPR-a, te na koji način se treba pripremati Pregled, kako lobirati u Ženevi i kako provoditi i pratiti preporuke iz izvještaja.

Radionici su prisustvovale_i predstavnice_i sljedećih organizacija: Žene ženama, One world see, My Right, Elsa, Prava za sve, Sarajevski otvoreni centar, UG Ceterum Censeo, To peer Doboj, Centar informativno-pravne pomoći/CIPP Zvornik, Centar za razvoj civilnog društva Doboj, Prava djece Tuzla, Udruženja stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BH i Trial.

Neke od ovih organizacija su već učestvovale u izradi izvještaja u sjeni za predstojeći Univerzalni periodični pregled BiH na 20-oj sjednci Vijeća za ljudska prava.

Ukratko u Univerzalnom periodičnom pregledu: Svake četiri i po godine Vijeće za ljudska prava će pregledati izvještaje o ljudskim pravima svih zemalja. Kao mehanizam Vijeća za ljudska prava, pregled se održava u Ženevi i tokom sjednice u trajanju od tri i po sata svaka država može postavljati pitanja i davati svoje prijedloge i komentare. Također, država čiji je izvještaj predmet pregleda ima priliku da odgovara na pitanja tokom sjednice. UPR daje priliku da države interaktivno i bez diskriminacije diskutuju o stanju ljudskih prava u određenoj zemlji, obzirom da će sve države biti predmetom pregleda u istim vremenskim razmacima. Pregled se odvija na temelju informacija iz tri glavna izvora: zemlje u pregledu, UN-ovi mehanizami i agencija, drugi saradnici, uključujući i nevladine organizacije. Na ovaj način nevladine organizacije igraju važnu ulogu u osiguravanju iznošenja svih relevantnih informacija pred UPR.