Oznaka: stopdiskriminaciji

Ukidanje diskriminacije rudarki u Zakona o radu Federacije BiH i Brčko distrikta uskoro

Delegati_kinje u Domu naroda PSBiH u petak će se izjasniti o prijedlogu Ministarstva civilnih poslova BiH, kojim je predviđeno ukidanje mehanizma zaštite na osnovu kojeg žene nisu mogle biti angažovane na podzemnim radovima u rudnicima. Naime, u radnom zakonodavstvu Federacije BiH i Brčko distrikta postoji odredba koja propisuje da „žena ne može biti zaposlena na … Continued

Sopštenje nevladinih organizacija i pojedinaca i pojedinki povodom odluke VSTV-a o zabrani nošenja vjerskih simbola

ODLUKA VSTV O ZABRANI NOŠENJA VJERSKIH SIMBOLA NIJE U SKLADU SA USTAVOM BiH U proteklih nekoliko dana javnost je uznemirila informacija da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH donijelo odluku da se zaposlenim u pravosudnim institucijama zabrani nošenje vjerskih obilježja. Ovom odlukom su navodno pogođene i same stranke pred pravosudnim institucijama. Imajuću na umu … Continued

Odluka VSTV-a diskriminira žene i nije u skladu sa Ustavom BiH

U proteklih nekoliko dana javnost je uznemirila informacija da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH donijelo odluku da se zaposlenim u pravosudnim institucijama zabrani nošenje vjerskih obilježja. Ovom odlukom su navodno pogođene i same stranke pred pravosudnim institucijama. Imajuću na umu dalekosežno prisustvo vjere u javnom i političkom životu, ova odluka se na prvu … Continued