Sopštenje nevladinih organizacija i pojedinaca i pojedinki povodom odluke VSTV-a o zabrani nošenja vjerskih simbola

vstvODLUKA VSTV O ZABRANI NOŠENJA VJERSKIH SIMBOLA NIJE U SKLADU SA USTAVOM BiH

U proteklih nekoliko dana javnost je uznemirila informacija da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH donijelo odluku da se zaposlenim u pravosudnim institucijama zabrani nošenje vjerskih obilježja. Ovom odlukom su navodno pogođene i same stranke pred pravosudnim institucijama.

Imajuću na umu dalekosežno prisustvo vjere u javnom i političkom životu, ova odluka se na prvu može pozdraviti. Bosna i Hercegovina je sekularna država i kao takva trebala bi promovisati jasno odvajanje religije i države.

Ipak, kada se ova odluka analizira, dolazi se vrlo brzo do zaključka da se ovdje radi o protivustavnoj odluci. Iako se radi o načelno neutralnoj normi koja ne zabranjuje nošenje vjerskih simbola samo jedne religijske zajednice, odluka u svojoj srži sadrži jasne elemente indirektne diskriminacije, s obzirom da ovako definisana norma pogađa ponajviše i možda isključivo žene-muslimanke koje nose hidžab/maramu, imajući na umu da je ovo vjersko obilježje jasno i direktno vidljivo, za razliku od drugih vjerskih obilježja.

Ustav Bosne i Hercegovine zabranjuje diskriminaciju na osnovu vjeroispovijesti, a Zakonom o zabrani diskriminacije BiH iz 2009. godine je zabranjena indirektna i direktna diskriminacija na različitim osnovama, između ostalog na osnovu spola i vjeroispovijesti.

Pokrivanje se ne može reducirati samo na vjersko obilježje ili simbol, nego se ovdje radi o identitetu žena koje pripadaju islamskoj vjeroispovijesti.

Mi, dole potpisane organizacije i pojedinke i pojedinci, pozivamo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH da odmah povuče svoju odluku.

Ukoliko se želi regulisati pitanje nošenja vjerskih obilježja, onda pozivamo VSTV da prije toga provede široku javnu raspravu, da jasno analizira da li je takva regulacija neophodna u jednom demokratskom društvu i koji je cilj koji se želi postići.

ORGANIZACIJE:
Sarajevski otvoreni centar
Žene ženama Sarajevo
Budućnost Modriča
Udružene žene Banja Luka
Žena-žrtva rata Sarajevo
Fondacija Cure Sarajevo

 

POJEDINKE/CI:
Alma Čolo
Borka Rudić
Edina Bećirević
Edina Kamenica
Elvira Mutap
Elvira Mumić
Fatima Bećirović
Dženana Karup Druško
Goran Bubalo
Gordana Vidović
Lejla Somun Krupalija
Ljuljjeta Goranci Brkić
Nada Golubović
Nuna Zvizdić
Radmila Žigić
Rubina Čengić
Zilka Spahić-Šiljak