Odluka VSTV-a diskriminira žene i nije u skladu sa Ustavom BiH

vstvU proteklih nekoliko dana javnost je uznemirila informacija da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH donijelo odluku da se zaposlenim u pravosudnim institucijama zabrani nošenje vjerskih obilježja. Ovom odlukom su navodno pogođene i same stranke pred pravosudnim institucijama.

Imajuću na umu dalekosežno prisustvo vjere u javnom i političkom životu, ova odluka se na prvu može pozdraviti. Bosna i Hercegovina je sekularna država i kao takva trebala bi promovisati jasno odvajanje religije i države.

Ipak, kada se ova odluka analizira, dolazi se vrlo brzo do zaključka da se ovdje radi o protivustavnoj odluci. Iako se radi o načelno neutralnoj normi koja ne zabranjuje nošenje vjerskih simbola samo jedne religijske zajednice, odluka u svojoj srži sadrži jasne elemente indirektne diskriminacije, s obzirom da ovako definisana norma pogađa ponajviše i možda isključivo žene-muslimanke koje nose hidžab/maramu, imajući na umu da je ovo vjersko obilježje jasno i direktno vidljivo, za razliku od drugih vjerskih obilježja.

Ustav Bosne i Hercegovine zabranjuje diskriminaciju na osnovu vjeroispovijesti, a Zakonom o zabrani diskriminacije BiH iz 2009. godine je zabranjena indirektna i direktna diskriminacija na različitim osnovama, između ostalog na osnovu spola i vjeroispovijesti. Takođe, Zakon o ravnopravnosti spolova BiH iz 2003. zabranjuje diskriminaciju na osnovu spola.

Pokrivanje se ne može reducirati samo na vjersko obilježje ili simbol, nego se ovdje radi o identitetu žena koje pripadaju islamskoj vjeroispovijesti.

Sarajevski otvoreni centar je 28. januara 2016. reagovao na ovaj problem, tako što je:
– u saradnji sa drugim organizacijama i pojedinkama_incima sačinio i na medije poslao saopštenje za medije,
– ovaj slučaj zvanično prijavio Agenciji za ravnopravnost spolova BiH te uputio zahtjev za ispitivanje kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH,
– ovaj slučaj zvanično prijavio Instituciji ombudsmena za ljudska prava biH, te uputio žalbu vezano za kršenje Zakona o zabrani diskriminacije BiH, i
– zatražio od VSTV-a da se ova sporna odluka odmah povuče.

Ukoliko se želi regulisati pitanje nošenja vjerskih obilježja, onda pozivamo VSTV da prije toga provede široku javnu raspravu, da jasno analizira da li je takva regulacija neophodna u jednom demokratskom društvu i koji je cilj koji se želi postići.