Ukidanje diskriminacije rudarki u Zakona o radu Federacije BiH i Brčko distrikta uskoro

Delegati_kinje u Domu naroda PSBiH u petak će se izjasniti o prijedlogu Ministarstva civilnih poslova BiH, kojim je predviđeno ukidanje mehanizma zaštite na osnovu kojeg žene nisu mogle biti angažovane na podzemnim radovima u rudnicima. Naime, u radnom zakonodavstvu Federacije BiH i Brčko distrikta postoji odredba koja propisuje da „žena ne može biti zaposlena na poslovima pod zemljom (u rudnicima), osim u slučaju ako je zaposlena na rukovodećem mjestu koje ne zahtijeva fizički rad ili u službama zdravstvene i socijalne zaštite, odnosno ako žena mora provesti izvjesno vrijeme na obuci pod zemljom ili mora povremeno ulaziti u podzemni dio rudnika u cilju obavljanja zanimanja koje ne uključuje fizički rad“. Ovakva odredba proizvodi direktnu diskriminaciju na osnovu spola koja je zabranjena, kako Zakonom o zabrani diskriminacije BiH, tako i Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, što je u suprotnosti i sa antidiskriminacionom klauzulom u samim zakonima o radu koja zabranjuje diskriminaciju radnika_ca i lica koje traži zaposlenje, između ostalih, i na osnovu spola.

Diskriminacija žena u pogledu učešća u podzemnom radu, koja je propisana u odredbama Konvencije Međunarodne organizacije rada o podzemnom radu žena iz 1935. godine, je ukinuta u većini država Europe i svijeta.  I u Republici Srpskoj je u ovom pogledu izmijenjeno radno zakonodavstvo, Federacija BiH i Brčko distrikt ostaju jedinice koje to još nisu uradile. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH navode da je Konvenciju Međunarodne organizacije rada o podzemnom radu žena potrebno otkazati kako bi se omogućilo usaglašavanje radnog zakonodavstva te da je Evropski komitet za socijalna prava Vijeća Evrope utvrdio, nakon analize izvještaja iz BiH o primjeni revidirane Evropske socijalne povelje, da stanje u BiH u vezi s pitanjem zapošljavanja i jednakih mogućnosti nije u skladu s Evropskom socijalnom poveljom (revidiranom) te da BiH treba promijeniti svoje radno zakonodavstvo i ukinuti odredbe koje se odnose na zabranu rada pod zemljom za žene. Prvi naredni period kada BiH može otkazati Konvenciju je od 30. maja 2017. godine pa do 30. maja 2018. godine.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH već je dao saglasnost za otkazivanje Konvencije a “za” su glasali svi prisutni zastupnici i zastupnice na sjednici održanoj 31. maja ove godine. 30. juna će se o prijedlogu Ministarstva civilnih poslova BiH izjasniti i delegati u Domu naroda PSBiH s obzirom na to da su Zastupnički dom PSBiH i Predsjedništvo BiH već dali saglasnost za otkazivanje Konvencije s čime su se složili i bh. entiteti FBiH i RS, kao i Brčko distrikt BiH.

Podsjećamo i da je Sarajevski otvoreni centar u februaru 2017. godine uputio zahtjeve za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH Gender centru Federacije BiH, Agenciji za ravnopravnost spolova BiH i žalbu Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH povodom postojanja diskriminatorne odredbe u Zakonu o radu FBiH, odnosno Brčko distrikta BiH, koja zabranjuje ženama rad na poslovima pod zemljom (u rudnicima).

Ovim pravnim sredstvima koja smo uputili ka bh. institucijama zahtijevalo se da se iz zakona o radu FBiH i Brčko distrikta izbriše odredba koja sprečava zaposlenje žena na poslovima pod zemljom i tako ukine neutemeljena diskriminacija na osnovu spola. Takođe, traženo je da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Vlada Brčko distrikta utvrde prijedloge izmjena i dopuna Zakona o radu kojim će se ukloniti ova diskriminatorna odredba.