Oznaka: roditelji

Kreirani pravci i načini djelovanja mreže LGBTIQ+ osoba i njihovih porodica  

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra je 26. i 27. novembra 2022. održan događaj pokretanja mreže LGBTIQ+ osoba i njihovih porodica. Ovim događajem se nastavlja višegodišnji rad grupe koja kontinuirano radi na povezivanju, osnaživanju … Continued

Članovi_ce porodica i LGBTIQ osobe prošle kamp povezivanja, osnaživanja i izgradnje kapaciteta

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, na Igmanu je u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra 30. i 31. jula održan je  kamp povezivanja, osnaživanja i izgradnje kapaciteta senior to senior grupe. Na događaju je prisustvovalo ukupno 14 članova_ca porodica (roditelji_ke … Continued

Formirana zagovaračka grupa trans osoba i njihovih roditelja

SOC je 15.11.2021. u Sarajevu organizovao sastanak na kojem je informisao zagovaračku grupu o samom projektu, njegovim pojedinačnim aktivnostima te su razmatrani koncepti zagovaračkih inicijativa vezanih za prava trans osoba. Razgovaralo se o mogućim strategijama pristupa pojedinačnim institucijama koje su relevantne u odlučivanju vezano za prava trans osoba koja se tiču prilagodbe spola i pravnog priznavanja roda.

Poziv na druženje za porodice i LGBTIQ osobe

Sarajevski otvoreni centar već godinama radi na jačanju LGBTIQ osoba u BiH pružajući pravnu i psihosocijalnu podršku, kao i organizujući veliki broj radionica, seminara, treninga i druženja. Kroz naš rad sa LGBTIQ osobama uvidjeli smo da je jedan od ključnih problema sa kojim se LGBTIQ osobe susreću izostanak podrške i nerazumijevanje u primarnoj porodici. S … Continued