KLIX.BA: Kakva je sudbina sigurnih kuća u FBiH?

Medica Zenica i Sarajevski otvoreni centar organizuju press konferenciju na temu “Kakva je sudbina sigurnih kuća u Federaciji BiH?” koja se održava ispred Parlamenta FBiH 21. decembra 2015. u 14:00 sati.

sigurna_kucaUsvajanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH stvoreni su uslovi za sistemsku borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Zakon je u članu 35. predvidio i uslove za finansiranje sigurnih kuća za privremeni smještaj žrtava nasilja.

Federacija BiH od usvajanja zakona pa do danas nikada nije ispunila zakonsku obavezu sufinansiranja sigurnih kuća u iznosu od 70%. 2015. godine Vlada FBiH je zaključila da odredba iz člana 35. nije jasna.

Umjesto da traži tumačenje ove odredbe, Vlada je odlučila da pristupi izmjenama i dopunama ovog zakona.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH usvojen je 2. decembra 2015. na Predstavničkom domu PFBiH te je upućen u javnu raspravu. Predložene izmjene zakona predviđaju da sigurne kuće moraju imati status ustanove.

Kako bi se zastupnici/e, delegati/kinje, stručna javnost i svi/e zainteresovani/e upoznali/e sa ovom problematikom, nakon press konferencije će se održati javna rasprava Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – ka boljim rješenjima u hotelu Courtyard by Marriot u 15:30 sati.

Na javnoj raspravi će govoriti Sabiha Husić, iz organizacije Medica Zenica, Fatima Bećirović iz organizacije Vive žene Tuzla i Saša Gavrić iz organizacije Sarajevski otvoreni centar, te će ukazati na to zašto je pomenuti Nacrt zakona problematičan i koja bi bila moguća rješenja za očuvanje sigurnih kuća u FBiH.

Pozivamo Vas da dođete i popratite ovu press konferenciju, te date priliku da se u javnosti više i aktivnije priča o ovome problemu, ali i da, prilogom/reportažom za vaš medij, date svoj doprinos u borbi protiv nasilja nad ženama.

 

Tekst je preuzet sa portala klix.ba.