Upoznajte ansambl SEDAM: Vjekoslav Bakula prenosi priču Hafsat Abiola-e

vjekoslavVJEKOSLAV BAKULA je rođen 1967. godine. Bio je ministar finansija u Vladi Zapadno-hercegovačkog kantona. Dugo se bavi politikom. Potpredsjedavajući je stranke HDZ 1990. Trenutno je zastupnik je u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Čitanje drame SEDAM organizuju Sarajevski otvoreni centar i Medica Zenica.

Čitanje drame SEDAM će se održati 26. novembra u Kamernom teatru 55 Sarajevo u 15:00 sati.

Realizaciju događaja podržava Američka ambasada u Bosni i Hercegovini, Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Hedda Produktion AB.