Oznaka: ljudska prava

Događaji za LGBTI zajednicu koji se ne propuštaju

Već drugu godinu za redom, Sarajevski otvoreni centar (SOC) organizuje redovna dvomjesečna druženja sa LGBTI zajednicom i svim našim podržavateljima_cama iz BiH. Ciklusi druženja koji su započeli prošle godine nastavili su se i u 2016. godini: – ciklus „Osnaži se“ podrazumijeva niz radionica i diskusija na kojoj učesnici_e imaju priliku da diskutuju i prolaze kroz vlastite … Continued

Poziv na trening o pravima LGBTI osoba za predstavnike/ce političkih partija u BiH

Sarajevski otvoreni centar organizuje trening koji je namijenjen članicama i članovima partijskih organa (kantonalni, regionalni ili glavni odbori) političkih stranaka iz BiH. Tokom treninga regionalni i domaći eksperti_ce će učesnicima_cama predstaviti stanje u oblasti ljudskih prava LGBT osoba u BiH, s naglaskom na dobre regionalne prakse i politike koje doprinose poboljšanju stanja prava ove marginalizovane … Continued

6yka.com: Koliko i na koji način političari iz BiH podržavaju LGBT zajednicu?

„Niti jedan od vodećih političara ili političarki, koji generalno jako mnogo zbore o evropskim zakonima koje BiH usvaja (a ne implementira), neće se pojaviti na državnoj televiziji i reći da su LGBT osobe građani sa jednakim pravima kao i svi u ovoj državi“, upozoravaju iz civilnog sektora.

Prava LGBT osoba u BiH: novi pristupi? Trenutno stanje i smjernice za buduće djelovanje institucija i civilnog društva

Saša Gavrić (2014) Prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i trans*osoba u Bosni i Hercegovini: novi pristupi? Trenutno stanje i smjernice za buduće djelovanje institucija i civilnog društva Human Rights of Lesbian, Gay,Bisexual and Trans* People in Bosnia and Herzegovina:New Approaches? Current situation and guidelines for future actionsof institutions and civil society  Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar  

Doprinesi promjeni u društvu! Aktiviraj se, volontiraj i budi dio SOC tima!

Ukoliko ste zainteresovani_e da se pridružite timu Sarajevskog otvorenog centra u radu na osnaživanju LGBT osoba, praćenja stanja prava LGBT osoba i žena, promociji ljudskih prava u društvu i izgradnji ženskog i LGBT pokreta, zagovaranju promjene politika vlasti, popunjen formular za volontiranje i kraću biografiju pošaljite do 20. augusta 2014. na [email protected].