Prava LGBT osoba u BiH: novi pristupi? Trenutno stanje i smjernice za buduće djelovanje institucija i civilnog društva

LGBT OSOBE_bos_01-1Saša Gavrić (2014)

Prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i trans*osoba u Bosni i Hercegovini: novi pristupi?
Trenutno stanje i smjernice za buduće djelovanje institucija i civilnog društva

Human Rights of Lesbian, Gay,Bisexual and Trans* People in Bosnia and Herzegovina:New Approaches?
Current situation and guidelines for future actionsof institutions and civil society
 

Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar