Doprinesi promjeni u društvu! Aktiviraj se, volontiraj i budi dio SOC tima!

SOC logo 2 - 001Sarajevski otvoreni centar (SOC), nevladina organizacija koja osnažuje LGBT (lezbejke, gejeve, biseksualne i transrodne) osobe i žene kroz aktivnosti u zajednici i izgradnju pokreta, promoviše ljudska prava LGBT osoba i žena u društvu, zagovara za promjene legislative i politika vlasti u Bosni i Hercegovini, poziva zainteresovane osobe svih spolova, rodova, seksualnih orijentacija i rodnih identiteta, one koje studiraju, ne studiraju ili koje su završile fakultet da steknu radno iskustvo, nova poznanstva i vještine, i svojim volontiranjem doprinesu radu SOC-a.

Traže se volonterke ili volonteri za:

1. program Prava LGBT osoba (1 osoba)

2. program Prava žena (1 osoba)

na poslovima:

– pomoć u praćenju izvještavanja štampanih, online i elektronskih medija o ženama, LGBT osobama i temama;

– pomoć u organizovanju zagovaračkih i edukativnih aktivnosti o pravima LGBT osoba za državne institucije;

– pomoć u organizovanju aktivnosti koje se tiču izgradnje kapaciteta LGBT i ženskog pokreta;

– pomoć pri praćenju poštivanja i kršenja ljudskih prava LGBT osoba u BiH, i ljudskih prava žena, s posebnim osvrtom na dokumentovanje slučajeva nasilja i diskriminacije nad ženama, političku participaciju žena, i na ljudska prava marginalizovanih žena;

– pomoć u istraživanjima koja se tiču različitih aspekata ljudskih prava LGBT osoba i žena;

– drugi poslovi.

Volontirati mogu sve osobe iznad 18 godina. Volontiranje je predviđeno da počne krajem augusta 2014, u trajanju od 3 mjeseca. O ostalim detaljima volontiranja ćemo razgovarati na intervjuima. Volonteri_ke će nakon volontiranja dobiti potvrdu o volontiranju, a za vrijeme volontiranja će učestvovati u svim našim aktivnostima.

Ukoliko ste zainteresovani_e da se pridružite timu Sarajevskog otvorenog centra u radu na osnaživanju LGBT osoba, praćenja stanja prava LGBT osoba i žena, promociji ljudskih prava u društvu i izgradnji ženskog i LGBT pokreta, zagovaranju promjene politika vlasti, popunjen formular za volontiranje i kraću biografiju pošaljite do 20. augusta 2014. na [email protected].

Ukoliko imate pitanja ili želite dodatne informacije, osoba koju možete kontaktirati je Emina Bošnjak, na [email protected] ili 033/200-073.