Oznaka: inicijativa za monitoring eu integracija

BH radio 1: Politička participacija žena u BiH

Sarajevski otvoreni centar, kao koordinirajuća organizacija Inicijative za monitoring EU integracija u BiH, je organizovao treću i finalnu radio emisiju u saradnji sa BH radiom 1. Kao i prethodne, i ova emisija je održana u sklopu globalne kampanje 16 dana aktivizma. Ovaj put govorili smo o političkoj participaciji žena u BiH.

BH radio 1: Borba protiv rodno zasnovanog nasilja

Sarajevski otvoreni centar, kao koordinirajuća organizacija Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH, organizovao je snimanje radio emisije u kojoj je bilo riječi o borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u sklopu globalne kampanje 16 dana aktivizma i u svjetlu proteklog Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

BH radio 1: Reproduktivna prava

U sklopu globalne kampanje 16 dana aktivizma slijedi prva od tri emisije koju je SOC kao koordinirajuća organizacija Inicijative za monitoring EU integracija organizovao u saradnji sa BH radio 1. Ova emisija je tematizuje reproduktivna prava žena i pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju.

Inicijativa radi na prijedlozima za reformu Institucije ombudsmena/ombudsmana

9. i 10. maja organizacije civilnog društva okupljene u koaliciju pod nazivom Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, čiji rad koordinira Sarajevski otvoreni centar, prisustvovale su savjetovanju koje je predvodio Goran Selanec zamjenik Pravobraniteljice zaravnopravnost spolova Hrvatske.