BH radio 1: Borba protiv rodno zasnovanog nasilja

Sarajevski otvoreni centar, kao koordinirajuća organizacija Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH, organizovao je snimanje radio emisije u kojoj je bilo riječi o borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u sklopu globalne kampanje 16 dana aktivizma i u svjetlu proteklog Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Za emisiju su govorili:
Vladana Vasić (Sarajevski otvoreni centar)
Elmaja Bavčić (OSCE)
Nataša Mujkanović (Fondacija lokalne demokratije)

Kompletnu emisiju posluštajte na sljedećem linku: