BH radio 1: Reproduktivna prava

U sklopu globalne kampanje 16 dana aktivizma slijedi prva od tri emisije koju je SOC kao koordinirajuća organizacija Inicijative za monitoring EU integracija organizovao u saradnji sa BH radio 1.

Ova emisija je tematizuje reproduktivna prava žena i pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju.

 

Sagovornice su bile:

Indijana Husić-Šabanović (aktivistkinja za pravo na medicinski potpomognutu oplodnju) i

Meliha Lekić (penzionisana profesorica Medicinskog fakulteta)

 

Cjelokupnu emisiju možete poslušati na linku ispod.