BH radio 1: Politička participacija žena u BiH

Sarajevski otvoreni centar, kao koordinirajuća organizacija Inicijative za monitoring EU integracija u BiH, je organizovao treću i finalnu radio emisiju u saradnji sa BH radiom 1. Kao i prethodne, i ova emisija je održana u sklopu globalne kampanje 16 dana aktivizma. Ovaj put govorili smo o političkoj participaciji žena u BiH, a sagovornici su bili:

Emina Bošnjak (Izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra) i
Davorin Semenik (Sekretar komisije za ostvarivanje rodne ravnopravnosti PSBiH)