Oznaka: azil

INFOGRAFIKA Rozog izvještaja: Psihičko i fizičko nasilje, diskriminacija pri zapošljavanju i odbacivanje društva razlozi azila LGBTI osoba

Iako je prema propisima mnogih EU država Bosna i Hercegovina označena kao sigurna treća država porijekla, LGBTI osobe iz BiH se i dalje odlučuju na odlazak iz BiH i traženje zaštite od progona zbog svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta u države EU i Sjeverne Amerike. LGBTI osobe iz BiH na traženje azila odlučuju se … Continued

INFOGRAFIKA: Procedura dobijanja azila – SAD

Piše: Aida K. Sjedinjene Američke Države imaju dugu historiju LGBTI aktivizma i borbe za prava LGBTI osoba koja je, između ostalog, rezultirala legalizacijom istospolnih brakova u svih 50 država. Prava i slobode koje uživaju LGBTI osobe u SAD-u su neusporedive sa stanjem u BiH. Bosna i Hercegovina je država čiji zakoni, institucije, ali često i … Continued

INFOGRAFIKA: Procedura dobijanja azila – Njemačka

Piše Aida K. Iz godine u godinu, sve veći broj bh. stanovništva, naročito mladih osoba, napušta svoju domovinu u nadi da će u nekoj drugoj državi pronaći bolju i sigurniju budućnost. Visoka stopa nezaposlenosti, loša ekonomska i politička situacija, sistem nagrižen korupcijom i zloupotrebom položaja od strane osoba koje bi trebale raditi u interesu svih … Continued

LGBTI osobe i aktivisti/kinje: Nekada se čini da je azil jedino rješenje

Bosnu i Hercegovinu je do sada uslijed nepogodnih ekonomskih i političkih prilika napustio veliki broj ljudi. Opći kvalitet života bh. građana/ki prilično je nizak. Uz sve to, neke osobe se suočavaju i sa specifičnim oblicima diskriminacije poput homofobije i transfobije, koji se nerijetko manifestuju kao govor mržnje, nasilje ili prijetnje. Ovim su osobama često upravo azil i odlazak iz države jedino rješenje za dostojanstven život. O mogućnostima traženja azila na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta se govorilo i u petak, 14. decembra, na radionici koju je organizirao Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa SHL fondacijom.

Šest LGBT osoba iz BiH tražilo azil u 2014. godini

Od početka 2015. godine Sarajevski otvoreni centar je primio već četiri upita za podršku u procesu traženja azila na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta i to tri zahtjeva na osnovu seksualne orijentacije i jedan na osnovu rodnog identiteta.