INFOGRAFIKA: Procedura dobijanja azila – SAD

Piše: Aida K.

Sjedinjene Američke Države imaju dugu historiju LGBTI aktivizma i borbe za prava LGBTI osoba koja je, između ostalog, rezultirala legalizacijom istospolnih brakova u svih 50 država. Prava i slobode koje uživaju LGBTI osobe u SAD-u su neusporedive sa stanjem u BiH.

Bosna i Hercegovina je država čiji zakoni, institucije, ali često i uža i šira društvena okolina, ne prepoznaju postojanje, prava i potrebe LGBTI osoba. Time su njihovi životi, ne samo osuđeni na življenje bez osnovnih ljudskih prava, nego su i izloženi različitim vrstama rizika i straha za vlastitu sigurnost i sigurnost bliskih osoba. Iako su napravljeni određeni i značajni pomaci u poboljšanju statusa prava LGBTIQ osoba, ipak SAD vrlo često biva željena destinacija i mjesto na kojem LGBTI osobe iz BiH traže utočište, zaštitu i ostvarivanje prava na život bez straha, diskriminacije i represije.

Traženje azila i zaštite od SAD-a, zbog straha od povratka u BiH, nije jednostavan proces i često može biti dugotrajan, psihički iscrpljujuć i neizvjestan. Shodno tome, prije pokretanja procedure traženja azila u SAD-u, vrlo je važna kvalitetna priprema i informisanje o načinu provođenja procesa.

Prije svega, važno je znati da su osnovni subjekti zaduženi za pitanja provođenja postupka dobijanja azila:

  • UCSIS (United States Citizenship and Immigration Services) – koja procesira zahtjeve za azil
  • CBP (United States Customs and Border Protection/Granična policija) – koja sprovodi zakone i procedure na samoj granici
  • ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) – koja sprovodi zakone i procedure na teritoriji SAD-a po pitanju migranata i izbjeglica.

Također, da biste aplicirali za azil, morate biti u Sjedinjenim Američkim Državama kada aplicirate. Ako imate validnu vizu, možete ući u SAD i onda podnijeti svoju aplikaciju za azil, nakon čega slijedi intervju sa Službom za imigracije i dobijanje azila. U ovom slučaju, azil može biti odobren, odbijen ili upućen u daljnju proceduru saslušanja u Imigracijskom sudu, koji donosi odluku o odobravanju ili odbijanju ovih zahtjeva. U slučaju odbijanja zahtjeva za azil, osobi može biti određeno pravo žalbe na odluku, ili naloženo deportovanje. Ovaj proces se naziva pozitivni proces traženja azila, i odnosi se na osobe koje imaju pravo tražiti azil, a koje su na teritoriji SAD-a, bez obzira na način na koji su prešle granicu i na njihov status.

Odbrambeni proces traženja azila odnosi se na osobe koje zahtjev za azilom podnose kao zaštitu od deportacije iz SAD-a, a koje su na teritoriji SAD-a bez statusa, imaju vizu koja je istekla ili su prešli granicu bez kontrole. ICE procesuira ove slučajeve, odlučuje o mogućem privremenom pritvoru, i upućivanju zahtjeva za azil Imigracijskom sudu koji donosi odluku od odobravanju ili odbijanju zahtjeva za azil. Kao i u prethodnom slučaju, osobama kojima je zahtjev za dobijanje azila odbijen, može biti određeno pravo žalbe na odluku, ili može biti naloženo njihovo deportovanje.

Ilustrovani prikaz provođenja procedure traženja azila u SAD-u, prikazan je na infografici koju možete pogledati ovdje.