Oznaka: 2012

Održana četvrta info sesija o stanju prava LGBT osoba u BiH u 2012. godini

Sarajevski otvoreni centar i Internews su za novinarke i novinare organizovali u Banjoj Luci četvrtu info sesiju o LGBT temama. Cilj info sesija je bio pružanje osnovnih informacija vezanih za prava LGBT osoba, kao i upoznavanje sa korektnom terminologijom, te postizanjem profesionalnog i etičkog izvještavanja. U toku osam sesija novinarke i novinari će imati priliku … Continued

Memorandum 2013. Regionalne mreže protiv homofobije za IDAHO

MEMORANDUM 2013. Regionalne mreže protiv homofobije za zajednički rad na poboljšanju pravnog i društvenog statusa LGBTIQ (lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih, interseksualnih i kvir) osoba u Albaniji, Alžiru, Armeniji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Egiptu, Gruziji, Grčkoj, Iraku, Izraelu, Libanu, Makedoniji, Palestini, Srbiji, Tunisu i Turskoj. “Memorandum 2013.” posvećen je 17. maju, Međunarodnom … Continued

Objavljen „Rozi izvještaj“ za 2012. godinu

U ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra, objavljen je drugi Rozi izvještaj, godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT (lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih) osoba, autorica Marinhe Barreiro, Vladane Vasić i autora Saše Gavrića. Ovaj izvještaj je objavljen uz podršku Matra programa Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske. Pored B/H/S jezične verzije ovog izvještaja, objavljen je … Continued

Pink report. Annual report on human rights of LGBT persons in 2012 in B&H

Marinha Barreiro, Vladana Vasić, Saša Gavrić (2013) Pink Report. Annual Report on the Human Rights Situation of LGBT Persons in BiH in 2012. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar. PDF version: Pink Report. Annual Report on the Human Rights Situation of LGBT Persons in BiH in 2012

Diskriminacija – Jedan pojam, mnogo lica

4. Zlatiborka Popov-Momčinović, Saša Gavrić, Predrag Govedarica (priredili_e, 2012) Diskriminacija – Jedan pojam, mnogo lica. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Diskriminacija – Jedan pojam mnogo lica

Akademija političkog liderstva – najava

Akademija političkog liderstva Sarajevski otvoreni centar, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, organizuje prvu Akademiju političkog liderstva, koja će trajati od 29. juna do 5. jula 2012. godine u Sarajevu, u Hotelu Hayat, Abdesthana 27. Namjera prve Akademije političkog liderstva jeste poboljšati kapacitet mladih ljudi afirmisanjem liderskih vještina, s ciljem jačanja njihovog učešća u … Continued

Podržite našu ideju za Innovation Lab Sarajevo 2012

Ako želite da podržite naše napore u oblasti LGBT ljudskih prava, podržite ideju 43. Sarajevskog otvorenog centra na facebook stranici Innovation Lab Sarajevo 2012! Sve što trebate uraditi je lajkati ideju i ostaviti komentar! Ideja je razvijanje prvog LGBT (lezbejski, gej, biseksualni, trans) web portala www.questioning.ba u BiH kako bismo dali/e pozitivnu sliku LGBT osoba … Continued