Diskriminacija – Jedan pojam, mnogo lica

naslovnica diskriminacija4. Zlatiborka Popov-Momčinović, Saša Gavrić, Predrag Govedarica (priredili_e, 2012)
Diskriminacija – Jedan pojam, mnogo lica.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar.

PDF verzija: Diskriminacija – Jedan pojam mnogo lica