Stručnjaci_kinje za mentalno zdravlje i socijalni rad gradova u Republici Srpskoj osposobljeni za inkluzivnu psihosocijalnu podršku LGBTI osobama

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, u Banjaluci su u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra 30.09. i 01.10. održana dva jednodnevna treninga na temu pružanja inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga mentalnog zdravlja za LGBTI osobe. Na treninzima su učestvovali uposlenici i uposlenice centara za mentalno zdravlje i centara za socijalni rad Banjaluke i okolnih gradova/općina u Republici Srpskoj. Na edukacijama su učestvovali stručnjaci_kinje iz Banjaluke, Prnjavora, Doboja, Laktaša i Čelinca.

Na temu ljudskih prava LGBTI osoba, LGBTI identiteta, diskriminacije i ravnopravnosti, servisa pravnog savjetovanja koje nudi SOC govorio je Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra. Tokom njegovog predavanja bilo je govora o pojedinim identitetskim odrednicama unutar LGBTI spektra i osnovnim izazovima bivanja lezbejkom, gej muškarcem, biseksualnom, trans ili interspolnom osobom, te izazovima u polju ljudskih prava i diskriminaciji u različitim društvenim sferama. Dotakao se i aktivizma u javnom prostoru i LGBTI pokreta u BiH.

Partner Sarajevskom otvorenom centru na projektu je Fondacija Krila nade iz Sarajeva, koja kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju.

Psihologinje/Geštalt psihoterapeutkinje Zvjezdana Jakić i Marija Šarić iz Fondacije Krila nade bile su u ulozi predavačica u drugom dijelu treninga, kada se govorilo o načinima pristupanja LGBTI osobama u sistemima zaštite mentalnog zdravlja i socijalne zaštite, pri pružanju psihološke podrške i savjetovanja, problemima i potrebama LGBTI osoba i članova porodice, te radu sa roditeljima.

Tokom žive biblioteke učesnici su imali priliku razgovarati sa LGBTI osobama o iskustvima autovanja, (ne)prihvatanja kroz različite sfere društva, traženja podrške od stručnjaka za mentalno zdravlje i generalno u okviru zdravstvenog i pravnog sistema. Učesnici iz navedenih centara su izrazili želju za saradnjom sa SOC-om i Krilima nade, kako na pružanju podrške u njihovom radu, tako i u procedurama, dodatnim edukacijama i edukativnim materijalima. Ovaj dio treninga se pokaza i kao najkorisniji učesnicima, jer kroz neposredni kontakt sa osobama kojima treba pružiti pomoć, kroz empatiju i lične priče najbolje mogu shvatiti njihove probleme i potrebne i dodatno se senzibilizirati za rad s njima.

Neke od spomenutih smjernica za inkluzivnu psihosocijalnu podršku bile su:

  • rad na praktičnom uključivanju LGBTI osoba u zajednicu
  • prevazilaženje ličnih predrasuda psihologa/psihoterapeuta
  • uključivanje porodice i prijatelja
  • jačanje ulogu medija i obrazovnih institucija
  • povezivanje sa organizacijama koje nude podršku, mogućnosti za aktivizam i umjetničke aktivnosti/performanse

Projekat „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge. Da bi se osigurao pristup takvoj podršci, potrebno je podići kapacitete ustanova za socijalnu zaštitu i mentalno zdravlje, te proširiti institucionalnu mrežu psihosocijalne podrške. Potrebno je ojačati kapacitete i organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem ove vrste usluge, te obučiti njihovo osoblje o LGBTI temama.

Tokom godine planirano je održavanje sličnih treninga i u Tuzli, a paralelno i treninga za organizacije civilnog društva u BiH. Do sada su educirani stručnjaci ovih ustanova u Mostaru i Zenici.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte Delilu Hasanbegović Vukas, programsku koordinatoricu u Sarajevskom otvorenom centru.

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]