Podrška Evropske Unije inkluzivnoj psihosocijalnoj podršci LGBTIQ osoba u BiH

Prošle sedmice je u Sarajevu ozvaničen početak implementacije projekta ”Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini”, finansiranog od strane Evropske unije, a koji ima za cilj stvoriti okruženje u kojem će LGBTIQ osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge, te ojačati i proširiti institucionalnu i mrežu organizacija civilnog društva koje pružaju psiho-socijalnu podršku za LGBTIQ osobe u BiH.

“S obzirom na značajan broj LGBTIQ osoba koje su se suočile sa različitim oblicima psihičkih teškoća, te činjenicu da se mali broj njih obraća stručnim licima za podršku u savladavanju ovih kriza, neophodno je educirati ih, kao i članove/ice njihovih porodica o važnosti pristupanja stručnoj pomoći u procesu prevazilaženja psihičkih kriza ili trajnijih psihičkih stanja. Istovremeno treba profesionalizirati psihološke i terapeutske usluge u ovom polju, te osposobljavati stručna lica za razumijevanje i rad sa LGBTIQ osobama i njihovim porodicama. To se naročito odnosi na proces ”coming out-a”, strategijama komuniciranja i prihvatanja identiteta, nošenja sa potencijalnim scenarijima odbacivanja i isključivanja”, rekla je izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, Emina Bošnjak.

Da bi se LGBTIQ osobama osigurao pristup senzibiliziranoj i inkluzivnoj podršci, potrebno je ojačati kapacitete specijaliziranih ustanova za mentalno zdravlje i organizacija civilnog društva koje pružaju ove usluge, te obučiti njihovo osoblje o LGBTIQ temama. Budući da je zaštita mentalnog zdravlja okružena stigmom i predrasudama, neophodno je podići svijest ove zajednice i šire javnosti o važnosti održavanja njihove dobrobiti, brige o njihovom mentalnom zdravlju i traženja podrške pružatelja usluga.

Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju (Delegacija EU) također je izjavio: „Očekujemo da će ovaj projekat osigurati da civilno društvo bude bolje opremljeno znanjem, stručnošću, alatima i resursima za unaprijeđenje jednog od prioriteta ljudskih prava EU u Bosni i Hercegovini – borba protiv diskriminacije u svim njenim oblicima, sa fokusom na diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije/rodnog identiteta/spolnih karakteristika koja pogađa LGBTIQ osobe“.

Ovaj projekat će uspostaviti održiv sistem pružanja psihosocijalne podrške LGBTIQ osobama od strane organizacija civilnog društva i na mjestima na kojima do sada nije bio dostupan, te će značajno proširiti broj civilnih organizacija koje imaju kapacitete za pružanje psihosocijalne podrške LGBTIQ osobama, doprinoseći time ukupnom cilju podrške i jačanja organizacija civilnog društva koje rade na kritičnim pitanjima ljudskih prava i demokratije u Bosni i Hercegovini.

Projekat će trajati dvije godine, a realizuje ga Sarajevski otvoreni centar, u saradnji sa fondacijom Krila nade iz Sarajeva, čija je misija poboljšanje socijalne uključenosti i jačanja žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju. Ukupna vrijednost projekta je 200, 000 eura, od čega je Evropska unija obezbijedila 190, 000 eura bespovratnih sredstava. Pored Sarajeva, projekat će se fokusirati na regionalne centre, Tuzlu, Banja Luku, Zenicu i Mostar.

Za više informacija, molimo da kontaktirate:

Delila Hasanbegović, koordinatorica programa

E-mail: [email protected]