Sporazum o saradnji: SOC i JU Kantonalni centar za socijalni rad

Sarajevski otvoreni centar, nezavisna feministička organizacija civilnog društva koja se zalaže za ljudska prava žena i ljudska prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba je potpisala ugovor o saradnji s JU Kantonalnim centrom za socijalni rad, u svrhu prevencije rodno zasnovanog međuvršnjačkog nasilja.

JU Kantonalni centar za socijalni rad sa svojim zaposlenicima_ama, koji čine interdisciplinarni stručni tim, u čijem sastavu djeluju profesionalci_ke iz oblasti socijalnog rada, pedagogije, psihologije, psihoterapije, prava, ima osnovnu misiju da doprinosi izgradnji zajednice pružanjem mjera i usluga socijalne i porodično-pravne zaštite svojim građanima, sa svim svojim mogućnostima i kapacitetima.

Opći cilj sporazuma se bazira na saradnji u oblasti zaštite LGBTI djece i mladih na osnovu zakonskih i statutima propisanih nadležnosti oba centra. Saradnja će se ostvarivati putem informisanja djece i mladih korisnika_ca socijalne i porodično-pravne zaštite o uslugama koje pružaju ovi centri, organizacije bilateralnih aktivnosti poput konferencija, okruglih stolova, seminara te sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje imaju za cilj preveniranje međuvršnjačkog nasilja.

Današnjem potpisivanju prisustvovali su izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, Emina Bošnjak, i V.D. direktor Kantonalnog centra za socijalni rad, Enes Šabić.