Saopštenje – Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti

Sarajevski otvoreni centar, nezavisna feministička organizacija civilnog društva koja se zalaže za ljudska prava žena i ljudska prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba ove godine obilježila je 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja brojnim događajima. Poslijednji u nizu je bila konferencija Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti – razmjena iskustava, u okviru koje se razgovaralo o strategijama borbe protiv brojnih oblika vršnjačkog nasilja. U prvom panelu su učestvovale stručnjakinje koje se godinama i predano bave problemima vršnjačkog nasilja – Dragica Radović (Ombudsmanka za djecu Republike Srpske), Emina Jusufbegović (stručna savjetnica u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK), Dželila Mulić Čorbo (psihologinja i porodična psihoterapeutkinja u Sigurnoj kući Fondacije lokalne demokratije), Merima Pašalić (psihologinja JU Treća gimnazija iz Sarajeva), dok je razgovorom moderirala Dragana Petrić (Fondacija LARA, Bijeljina). S obzirom da je u publici bilo preko 80 predstavnika i predstavnica centara za socijalni rad Kantona Sarajevo, srednjih škola iz Sarajeva, kao i udruženja koja se bave djecom i mladima iz Tuzle, Bijeljine, Banja Luke i Doboja, tokom diskusije su se otvorila bolna i važna pitanja.

U drugom dijelu konferencije, kojim je moderirala Ines Bulajić, Slobodanka Dekić, autorica istraživanja “Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti – iskustava i preporuke”, predstavila je rezultate svoje analize i istakla je „da je neophodno razraditi programe podrške LGBT učenicama i učenicima koji se nalaze u situaciji nasilja, ili su preživjele nasilje, ali i senzibilisati nastavni kadar, kao i pedagoško-psihološke službe u školama o ovom pitanju.“ Belma Žiga, KBT i integrativna psihoterapeutkinja za djecu i adolescente iz Fondacije Krila nade, govorila je o stresu manjine, te o mogućim osnovama socijalnog isključivanja učenika/ca. Posebno je okupljenima skrenula pažnju na transrodne učenike/ce i kako im pomoći pri procesu samootkrivanja i integrisanja među svoje vršnjake/inje.

Sarajevski otvoreni centar se prethodnih godinu dana bavio problemom vršnjačkog nasilja na osnovu roda, uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke (Njemačka saradnja). Rodno zasnovano vršnjačko nasilje, kako je i ova konferencija pokazala, veliki i sveprisutan problem, kojem se mora pristupati sistemski i koji mora biti u fokusu javnosti svaki dan, a ne samo tokom 16 dana aktivizma.