Oznaka: peerpressure

Sporazum o saradnji: SOC i JU Kantonalni centar za socijalni rad

Opći cilj sporazuma se bazira na saradnji u oblasti zaštite LGBTI djece i mladih na osnovu zakonskih i statutima propisanih nadležnosti oba centra. Saradnja će se ostvarivati putem informisanja djece i mladih korisnika_ca socijalne i porodično-pravne zaštite o uslugama koje pružaju ovi centri, organizacije bilateralnih aktivnosti poput konferencija, okruglih stolova, seminara te sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje imaju za cilj preveniranje međuvršnjačkog nasilja.