Oznaka: vršnjačkonasilje

Sporazum o saradnji: SOC i JU Kantonalni centar za socijalni rad

Opći cilj sporazuma se bazira na saradnji u oblasti zaštite LGBTI djece i mladih na osnovu zakonskih i statutima propisanih nadležnosti oba centra. Saradnja će se ostvarivati putem informisanja djece i mladih korisnika_ca socijalne i porodično-pravne zaštite o uslugama koje pružaju ovi centri, organizacije bilateralnih aktivnosti poput konferencija, okruglih stolova, seminara te sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje imaju za cilj preveniranje međuvršnjačkog nasilja.

Prevencija vršnjačkog nasilja: radionice za roditelje i NVO-e u Tuzli i Bijeljini

Kako Sarajevski otvoreni centar od kraja 2017. godine provodi projekt „Smanjenje međuvršnjačkog nasilja“, uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke (Njemačka saradnja), između ostalih aktivnosti koje smo organizirali i planiramo organizirati u okviru ovoga projekta, tokom maja 2018. godine, nakon radionica na temu razmjene iskustava sa pedagozima, pedagoginjama, psiholozima i psihologinjama osnovnih i srednjih škola u Tuzli (13-14. april) i Bijeljini (20-21. april), realizirali smo i radionice sa roditeljima i nevladinim organizacijama, opet u Tuzli (11-12. maj) i Bijeljini (18-19. maj) – o problemu rastućeg međuvršnjačkog nasilja na osnovu različitosti među djecom i kako roditelji i NVO-i koji se bave djecom odgovaraju na taj problem, kako sarađuju i šta predlažu kao sistemska rješenja. 

Bljesak.info – Nasilje na internetu: ‘Dobra djeca’ često najagresivnija

Tekst je preuzet sa sajta Bljesak.info  Vršnjačko nasilje putem digitalnih tehnologija i društvenih mreža ne može uspoređivati sa dosadašnjom pojavom fizičkog i psihičkog nasilja, baš zbog toga što ne možemo vidjeti razmjere i masovnost osoba uključenih u digitalno nasilje.  Bosna i Hercegovina nema adekvatan odgovor za uspješno sankcioniranje međuvršnjačkog prestupništva i nasilja, mladi to koriste, … Continued