SOC poručuje: Ravnopravnost spolova mora biti prioritet novog Vijeća ministara BiH

zvizdic14

SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR PORUČUJE:

RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MORA BITI PRIORITET NOVOG VIJEĆA MINISTARA BIH

Potvrđivanje imenovanja Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH pokazalo je nedovoljnu opredijeljenost političkih stranaka pitanjima ravnopravnosti spolova. U Vladi FBIH sada imamo četiri ministrice, dok su u državnu vladu imenovane dvije. Ni 20 godina demokratizacije nas nije odvelo daleko, nego se uočava prisustvo nevidljivog praga, gdje učešće žena ne prelazi okvirnih 20%.

Vijeće ministara BiH i vlade entiteta pitanje ravnopravnosti spolova moraju postaviti kao prioritet! I pored neophodnosti socio-ekonomskih reformi, koje proizilaze iz Evropske (njemačko-britanske) inicijative, od velikog značaja je da te reforme prate i odgovarajuće politike u oblasti ljudskih prava.

Zbog toga, od Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH tražimo da se čim prije:

– posveti adekvatna pažnja provedbi Gender akcionog plana 2013-2017;

– usvoji prijedlog Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska/CAHVIO konvencija) u BiH za period 2014-2018;

– izmijeni Izborni zakon BiH kako bi se uvele dodane afirmativne mjere, koje će rezultirati većim brojem izabranih žena na lokalnom nivou (lokalni izbori 2016.), ali i u zakonodavnoj vlasti kantona, entiteta i države (Opći izbori 2018.);

– osigura adekvatno i kontinuirano finansiranje sigurnih kuća/skloništa za smještaj žrtava nasilja u porodici kroz budžete entiteta i kantona, te da se kroz sistemsko praćenje slučajeva nasilja unaprijede javne politike i njihovo provođenje u ovoj oblasti;

– zakonima osigura jednako pravo na porodiljsko/roditeljsko odsustvo i redovnu isplatu naknada korisnicima/ama prava, bez obzira na status zaposlenosti na cijeloj teritoriji zemlje, te da se pravo na porodiljsko/roditeljsko odsustvo reguliše u okviru sistema zdravstvenog osiguranja, a ne kao mjera socijalne zaštite;

– osigura ravnopravna zastupljenost oba spola na upravljačkim mjestima i odborima javnih preduzeća, kako je to propisano Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, uz oštro sankcionisanje institucija za neprimjenjivanje ove zakonske odredbe.

Pitanje ravnopravosti spolova ne treba biti pitanje gender mehanizama unutar spektra institucija zakonodavne, izvršne i sudske vlasti države, entiteta i kantona, nego mora postati nadležnost i obaveza svih javnih ustanova. Ova promjena se može samo ostvariti ukoliko dođe do promjene političke paradigme. Organizacije civilnog društva ostaće posvećene praćenju i zagovaranju ovih promjena.

Saopštenje možete preuzeti ovdje.