Nakon upućenog dopisa: Kolegij Skupštine ZDK zahtijeva nove prijedloge za pozicije ministara/ki!

ZDK-kanton-2Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je na jučerašnjoj sjednici (24.02.2015.), a nakon brzog reagovanja Centra za pravnu pomoć ženama i Infoteke iz Zenice i Sarajevskog otvorenog centra iz Sarajeva, konstatovao je da prijedlog za pozicije ministara/ki u Vladi ovog kantona, koje je predsjedavajućoj Skupštine Draženki Subašić dostavio Miralem Galijašević, kandidat za premijera Zeničko-dobojskog kantona, od deset predloženih kandidata/kinja nema niti jedne žene, te da ovo predstavlja direktno kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, koji jasno predviđa zastupljenost oba spola u izvršnoj vlasti, odnosno najmanje 40% manje zastupljenog spola.

Kako je navedeno u odgovoru na dopis koji je dostavljen ovim nevladinim organizacijama, Kolegij je nakon provedene rasprave, bio složan u tome da bi se u predstojećem procesu formiranja vlasti u Kantonu trebalo imati u vidu odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, te su podržali/e zahtjev civilnog društva u tome da se ne smije dozvoliti imenovanje Vlade u kojoj za deset ministarskih mjesta nije predložena ni jedna žena, čime je Skupština ZDK pokazala da ipak osluškuje mišljenje organizacija civilnog društva, građanki i građana.

Također, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je pozvala koalicione partnere/ke da u procesu predlaganja kandidata/kinja za ministre/ice u Vladi Kantona, kao i prilikom predlaganja kandidata/kinja za premijera/ku Vlade Kantona, trebaju poštivati ovaj Zakon, te najkasnije do 03.03.2015, a u cilju zakazivanja sjednice Skupštine na kojoj će se vršiti potvrđivanje Vlade Kantona, dostavljene prijedloge za kandidate/kinje za ministre/ice u Vladi Kantona sačine na način koji će uvažavati ravnopravnu zastupljenost oba spola, promovišući time ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesima odlučivanja i predstavljanja u budućoj Vladi.

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Infoteka i Sarajevski otvoreni centar smatraju da je njihova, kao i pravovremena reakcija Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, pozitivan i hvalevrijedan primjer kooperacije vladinog i nevladinog sektora u podsticanju i borbi za rodnu ravnopravnost u Bosni i Hercegovini, te građenju bh. društva na demokratskim principima.

Dopis u cjelosti možete preuzeti ovdje.