Oznaka: RodnoSenzitivniJezik

Rodno osjetljiv jezik će se koristiti na univerzitetskim diplomama

Sarajevski otvoreni centar je početkom godine Agenciji za ravnopravnost spolova uputio Zahtjev za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH (ZORS). Osnov za pokretanje ovakvog zahtjeva leži u činjenici da Univerzitet u Sarajevu na diplomama koje izdaje po završetku prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, ne koristi rodno osjetljiv jezik te se titule na … Continued