Mediji

U savremenom društvu mediji predstavljaju najvažniji način komunikacije, te mogu doprinijeti u poboljšanju stanja LGBT ljudskih prava. Ciljanim akcijama u vodećim medijima, vjerujemo da možemo doprinijeti pružanju vjerodostojnih informacija široj javnosti o stanju ljudskih prava LGBT osoba. Kroz naš rad sa medijima doprinijeli smo vidljivosti LGBT tema i osoba u bosanskohercegovačkim medijima. Pružili smo LGBT zajednici vjerodostojne i relevantne informacije o LGBT pravima i svakodnevnom životu putem prvog i jedinog LGBT info portala www.lgbt.ba. Kroz različite medijske kampanje na web portalima, televiziji, radiju i u printanim medijima smo otvorili prostor da se čuje glas LGBT zajednice u BiH.

Sa medijima radimo:

  • info sesije
  • monitoring medija
  • kampanje
  • škole za studente_ice novinarstva i komunikologije i mlade novinare_ke

09/03/2014
Čekajući ravnopravnost 2: štampani mediji i LGBT

Medijska analiza Čekajući ravnopravnost 2 nastavak je praćenja izvještavanja o LGBT temama u bosanskohercegovačkim štampanim medijima, koju treću godinu...

09/03/2014
Čekajući ravnopravnost 2: Analiza izvještavanja štampanih medija o LGBT temama u Bosni i Hercegovini u 2013. godini

Kristina Ljevak, Jasmina Čaušević, Lejla Huremović Čekajući ravnopravnost 2: Analiza izvještavanja štampanih medija o LGBT temama u Bosni i Hercegovini u 2013. godini....

05/03/2014
Reagovanje: Poljubac nije skandal!

Sarajevski otvoreni centar je danas uputio reakciju na tekst novinara_ke M. Aščić objavljen pod naslovom “Piloti se ljubili na parkingu!?” glavnom i odgovornom...

11/02/2014
Saradnja portala Frontal.ba i Sarajevskog otvorenog centra

Sarajevski otvoreni centar i portal Frontal.ba (u ime Portal media group doo) od septembra sarađuju na projektu „LGBT priče iz komšiluka“. U saradnji sa SOC-om dogovorene...

31/01/2014
Trening “Prevazilaženje jezika straha – Uloga medija u afirmaciji prava LGBT osoba”, 22-23.02.2014.

Koja je razlika između seksualne orijentacije i rodnog identiteta? Da li je riječ peder uvredljiva? Da li novinari_ke mogu i trebaju imati aktivnu ulogu u stvaranju sredine koja...

24/01/2014
Medijsko izvještavanje o LGBT temama u 2013. godini: otvara se prostor za optimizam

Monitoring medijskog izvještavanja, koji je Sarajevski otvoreni centar vršio tokom 2013. godine, pored štampanih medija, pokazuje na koji način se i ostali mediji –...