Reagovanje: Poljubac nije skandal!

avaz pilotiSarajevski otvoreni centar je danas uputio reakciju na tekst novinara_ke M. Aščić objavljen pod naslovom “Piloti se ljubili na parkingu!?” glavnom i odgovornom uredništvu Dnevnog Avaza, te uputio žalbu Vijeću za štampu. Ovaj slučaj je prijavljen i Uredu ombudsmana za ljudska prava BiH.
Tekst reagovanja možete pročitati ispod.

Dana 5. marta u vašim dnevnim novinama izašao je tekst pod naslovom “Piloti se ljubili na parkingu!?”. Tekst, kako je napisan, iz više razloga je problematičan te zahtjeva korekciju kako bi bosanskohercegovačka javnost dobila ispravnu i potpunu informaciju. Oružane snage BiH ne potresa nikakav “neviđen skandal”, kako ste u prvoj rečenici objavili, nego je riječ o svakodnevnoj ljudskoj pojavi. Emotivni i fizički kontakt između homoseksualnih i heteroseksualnih osoba je ljudski čin i kao takav je očekivan i u Oružanim snagama BiH. Nauka homoseksualnost dugo već ne smatra bolešću, a ljubav između dvije osobe istog spola ne predstavlja protivzakonitu radnju niti zahtjeva “istragu” (koju je tražio načelnik Jeleč). Imajući sve to navedeno na umu i činjenicu da se o poljupcu između pilota i pilotkinje nikad ne bi pisalo kao o skandalu niti bi to izazivalo šok i ovakvu pažnju medija, molimo vas da i ovu pojavu na isti način tumačite. Bilo kakvo razlikovanje se u suprotnom može smatrati posticanjem na diskriminaciju i nasilje. Vjerujemo da Dnevni avaz kao najveći bh. dnevni list uvažava najviši nivo ljudskih prava i da ima najbolje namjere, bez da ugrožava ičija prava, te vas pozivamo da objavite ovu reakciju.

Sarajevski otvoreni centar