Trening “Prevazilaženje jezika straha – Uloga medija u afirmaciji prava LGBT osoba”, 22-23.02.2014.

Coming out slika projektKoja je razlika između seksualne orijentacije i rodnog identiteta? Da li je riječ peder uvredljiva? Da li novinari_ke mogu i trebaju imati aktivnu ulogu u stvaranju sredine koja nije homofobna niti transfobna? Na koje načine to mogu uraditi?

Sarajevski otvoreni centar u okviru projekta Coming Out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba koji finansira Evropska Unija, u saradnji sa partnerskim organizacijama Fondacijom Heinrich Boell, Ured u BiH i Fondacijom CURE, poziva novinare_ke svih medija iz Bosne i Hercegovine, te student_ice novinarstva da se prijave na trening Prevazilaženje jezika straha – Uloga medija u afirmaciji prava LGBT (lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih) osoba, koji će se održati 22. i 23. februara 2014. godine u Konjicu, i dobiju odgovore na sva ova i mnoga druga pitanja.

Cilj ovog treninga je ohrabrivanje boljeg razumijevanja novinara_ki o izazovima na koje nailaze u izvještavanju o LGBT osobama i temama. Izvještavanje o marginaliziranim grupama, kao i o pravima LGBT osoba, na profesionalan i etički način značajna je tema, jer mediji predstavljaju moćan instrument kojim se može vršiti uticaj na stavove i ponašanje građana_ki.

Novinari_ke i student_ce novinarstva će imati priliku da nauče više o ulozi medija u (ne)afirmaciji prava LGBT osoba i senzibilizaciji javnosti, diskursima marginalizacije LGBT osoba koje mediji iniciraju ili kreiraju svojim sadržajima, kroz praktičan i interaktivan rad sa facilitatorima_cama iz BiH i regije, medijskim ekspertima_cama i LGBT aktivistima. Za više informacija o sadržaju, pogledajte program treninga.

Tokom treninga, učesnicima_cama će biti predstavljena i medijska analiza Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2013. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini.

Smještaj i ishrana za učesnike_ce će biti obezbijeđeni, a troškovi prevoza refundirani. Svi_e zainteresovani trebaju popuniti prijavni obrazac i poslati ga na [email protected], do 18. februara 2014. godine. Broj učesnika_ca je ograničen. Ukoliko vam je potrebno više informacija, kontaktirajte nas na 033/200-073.