Prava žena

Sarajevski otvoreni centar radi na povećavanju nivoa svijesti o nužnosti implementacije potpisanih međunarodnih dokumenata, kao i postojećih domaćih propisa, koji se odnose na učešće žena u politici, sigurnosti i donošenju odluka kroz monitoring, edukaciju, informisanje i rasprave sa sudionicima_ama tog procesa.

 

Konkurs za upis osme generacije polaznika_ca Feminističke škole Žarana Papić u 2024. godini

Sarajevski otvoreni centar objavljuje K O N K U R S za upis osme generacije polaznika_ca Feminističke škole Žarana Papić u 2024. godini Sarajevski otvoreni centar je od 2015....

Na našu inicijativu izmijenjen Krivični zakon Brčko distrikta: psihičko nasilje i proganjanje sada su krivična djela

Skupština Brčko distrikta usvojila je izmjene Krivičnog zakona kojima su uvedena nova krivična djela, a postojeća izmijenjena u skladu sa Istanbulskom konvencijom o...

Program sedme generacije Feminističke škole Žarana Papić

U subotu 2. septembra s predavanjima počinje sedma generacija Feminističke škole Žarana Papić. Škola nudi akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da pruži...

Roditeljstvo nema spol: kampanja podizanja svijesti o pravu očeva na roditeljsko odsustvo

U saradnji sa UNFPA – populacijskim fondom UN-a, te kompanijom Violeta, pokrenuli smo kampanju kako bi promovisali angažirano očinstvo i pokrenuli diskusije o barijerama s...

Konkurs za upis sedme generacije polaznika_ca Feminističke škole Žarana Papić u 2023. godini

Sarajevski otvoreni centar objavljuje K O N K U R S za upis sedme generacije polaznika_ca Feminističke škole Žarana Papić u 2023. godini Sarajevski otvoreni centar je od 2015....

Prijavite se na Akademiju ravnopravnosti – platformu za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika/ca i lidera/ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar sa ponosom objavljuju poziv za učešće na šestoj generaciji Akademije ravnopravnosti – platformi za političko...