Prava žena

Sarajevski otvoreni centar radi na povećavanju nivoa svijesti o nužnosti implementacije potpisanih međunarodnih dokumenata, kao i postojećih domaćih propisa, koji se odnose na učešće žena u politici, sigurnosti i donošenju odluka kroz monitoring, edukaciju, informisanje i rasprave sa sudionicima_ama tog procesa.

 

Konkurs za upis pete generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić u 2019. godini

Ove godine Feministička škola Žarana Papić nudi akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da kroz tri teorijsko-praktična modula pruži feminističko...

Konkurs za učešće na Akademiji ravnopravnosti 2019

Nakon uspješno realiziranih programa Akademije ravnopravnosti 2015, 2016, 2017. i 2018. godine, Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar sa ponosom objavljuju poziv...

Kroz edukacije programa Prava žena Sarajevskog otvorenog centra u 2018. godini obučeno više od sto osoba

Više od stotinu polaznika – studenata, osoba iz organizacija civilnog društva, privatnog ili javnog sektora, predstavnika/ca vlasti i političkih stranaka prošlo je kroz...

Aktivnosti programa Prava žena Sarajevskog otvorenog centra u 2018. godini: Zahtijevamo najmanje 40% žena u vladama

Sarajevski otvoreni centar (SOC), kao nezavisna, feministička organizacija civilnog društva, i u protekloj je godini intenzivno radio na ostvarivanju svojih ciljeva koji se...

SOC uputio zahtjeve za imenovanje vlada u BiH uz poštivanje ZORS-a, a iste možete uputiti i Vi

zastupnicima_ama svih skupština i parlamenata upućeni zahtijevi kojima se zahtijeva da njihove stranke pri pregovorima o imenovanju vlada direktno primjene Zakon o...

Pregled četvrtog modula Akademije ravnopravnosti 2018

Četvrti, ujedno i posljednji modul, Akademije ravnopravnost 2018 pod nazivom Javno zagovaranje ravnopravnosti održan je u period od 16-18. novembra u...