Program sedme generacije Feminističke škole Žarana Papić

U subotu 2. septembra s predavanjima počinje sedma generacija Feminističke škole Žarana Papić. Škola nudi akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da pruži feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje na polju ljudskih prava žena i marginaliziranih grupa, i rodne ravnopravnosti. Škola se sastoji od tri teorijsko-praktična modula koju će polaznici_e slušati od septembra do novembra 2023.

Predavačko osoblje čine profesori_ce različitih naučnih oblasti, aktivisti_kinje, te predstavnici_e institucija i organizacija. Prvi modul je Uvod u feminizam: historija, pojmovi, teorija. Uvod u anti-rodni pokret; drugi modul je Strategije i načini djelovanja anti-gender pokreta; treći modul je Praktični rad – odbrana feminizma.

Program škole možete pronaći ovdje.