Pregled trećeg modula Akademije ravnopravnosti 2019

Trećim modulom koji je održan u Neumu od 10. do 12. maja, uspješno je završeno školovanje pete generacije Akademije ravnopravnosti  – platforme za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika_ca, lidera_ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva, u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra.

Kroz predavanja, diskusije i radionice, učenici_e su sa stručnjakinjama iz oblasti rodne ravnopravnosti, te bivšim učesnicama Akademije imali_e priliku razgovarati o temi ”Javnim politikama i zagovaranjem do stvarne rodne ravnopravnosti”, dok je drugi dio modula bio namijenjen za praktične radionice o prezentacijskim vještinama.

Teme o kojima se razgovaralo bile su:

  1. Razgovor i razmjena iskustava sa učesnicama prethodnih generacija Akademije ravnopravnosti – Alma Kratina, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, Vildana Bešlija, Skupština Kantona Sarajevo, Jasna Duraković. Skupština Kantona Sarajevo i Tatijana Čičić – Odžaković, Skupština Grada Banja Luka
  2. Tržište rada u BiH i rodna ravnopravnost – Lejla Gačanica, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost
  3. Usklađivanje privatnog i profesionalnog života – Nikolina Obradović, docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
  4. Prezentacijske vještine – Duška Jurišić, novinarka

Akademija ravnopravnosti ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja_ica odluka i predstavnika_ca organizacija civilnog društva u BiH.

Program trećeg modula Akademije ravnopravnosti možete pronaći na ovom linku.