Pregled prvog modula Akademije ravnopravnosti 2019

Od 15. do 17. marta u Sarajevu je održan prvi modul pete generacije Akademije ravnopravnosti – platforme za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika_ca, lidera_ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva, u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra.

Prvi modul, koji se sastojao od predavanja, radionica i diskusija, tematizirao je politike ravnopravnosti spolova. Moderatorica modula bila je novinarka Duška Jurišić, a učesnici_e su imali_e priliku slušati istaknute predavače_ice iz oblasti ravnopravnosti spolova iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Kroz tri dana, 6 predavača_ica i 28 učesnika_ca diskutovalo je o sljedećim pitanjima:

  1. Šta je rodna ravnopravnost? – Zorana Antonijević, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost
  2. Politike ravnopravnosti spolova: Zakoni i javne politike za ravnopravnost spolova u BiH – Adnan Kadribašić, stručnjak za rodnu ravnopravnost i antidiskriminacijske politike
  3. Zašto nam je bitna rodna ravnopravnost? – Zorana Anatonijević, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost
  4. Historijat institucionalne borbe za rodnu ravnopravnost u BiH – Lejla Hodović, Gender centar Federacije BiH
  5. Izbori: zakonodavstvo, proces, institucije – Suad Arnautović, Centralna izborna komisija BiH
  6. Demokratska politička zastupljenost: ženom se rađa, konstitutivnom postaje -dr.sci Adis Arapović, politolog i savjetnik Dopremijera Vlade FBiH
  7. Šta je gender analiza i zašto je bitna? – Dženita Hrelja Hasečić, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost
  8. Rodno odgovorno budžetiranje – Dženita Hrelja Hasečić, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost

Ostala dva modula Akademije ravnopravnosti održat će se na Jahorini od 12 – 14. aprila i u Neumu u periodu od 10 – 12. maja 2019. godine.

Akademija ravnopravnosti ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja_ica odluka i predstavnika_ca organizacija civilnog društva u BiH.