Pregled drugog modula Akademije ravnopravosti 2019

Nakon prvog modula, kroz koji su učesnici_e savladali politike ravnopravnosti spolova, od 12. do 14. aprila uspješno je održan i drugi modul pete generacije Akademije ravnopravnosti 2019 – platforme za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika_ca, lidera_ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva, u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert i Sarajevskog otvorenog centra.

Tema drugog modula bila je ”Feminizam za sve”, a kroz predavanja, diskusije i radionice, učesnici_e su imali_e priliku učiti i razgovarati o feminizmu, rodnoj ravnopravnosti i pravima LGBTI osoba sa stručnjacima i stručnjakinjama za ove teme. Po prvi put na ovogodišnjoj Akademiji ravnopravnosti, učesnici_e su se susreli sa živom bibliotekom, odnosno LGBTI osobama sa kojima su razgovarali_ e o njihovom životu kao gej muškarca, lezbejke i transrodne osobe u Bosni i Hercegovini.

Pet predavača_ica drugog modula su sa učesnicima_ama diskutovali_e su o sljedećim pitanjima:

  1. Šta je nama feminizam i zašto nam je važan i danas? – Jasmina Čaušević, koordinatorica programa prava žena Sarajevskog otvorenog centra
  2. Feministički principi u političkim strankama – Emina Abrahamsdotter, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost
  3. Patrijarhalni modeli: žena, majka, kraljica – Sonja Lokar, ekspertica za ravnopravnost spolova, Slovenija i Karolina Leaković, SDP Hrvatska
  4. Kako principe rodne ravnopravnosti pretočiti u konkretne javne politike? – Sonja Lokar, ekspertica za ravnopravnost spolova, Slovenija i Karolina Leaković, SDP Hrvatska
  5. U tuđim cipelama – Karolina Leaković, SDP Hrvatska
  6. Ljudska prava LGBTI osoba – Gordan Bosanac

Treći i posljednji modul Akademije ravnopravnosti održat će se u Neumu u periodu od 10. do 12. maja 2019. godine, a tema će biti ”Politika ženama”.

Akademija ravnopravnosti ima za cilj jačanje kapaciteta liderki i lidera u oblasti rodne ravnopravnosti i politike ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, a da bi se unaprijedila prava građana i građanki Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, Akademija ima za cilj i jačanje saradnje između donositelja_ica odluka i predstavnika_ca organizacija civilnog društva u BiH.

Pregled programa drugog modula Akademije ravnopravnosti možete pronaći na LINKU.